РЕШЕНИЕ № 207 / 11.09.2012 г.


Общинска избирателна комисия  Козлодуй
РЕШЕНИЕ
№ 207
Козлодуй, 11.09.2012г.ОТНОСНО: Назначаване комисия по чл.242, ал.7 от Изборния кодекс за частичните избори в кметство Хърлец, община Козлодуй, област Враца за частичния избор за кмет, насрочен на 07 октомври 2012г.

В Общинската избирателна комисия с вх. № 146 от 05.09.2012 год. от и.д. кмет на община Козлодуй е постъпило писмено предложение за състава на комисията по чл.242, ал.7 от Изборния кодекс в кметство с. Хърлец, община Козлодуй. Към предложението са представени всички изискуеми документи по чл. 34, ал.1, ал. 2, ал. 3 и ал.4 от ИК, включително протокол за проведени консултации на 03.09.2012г.

Налице е постигнато съгласие между участниците в консултациите по отношение състава на комисията по чл.242, ал.7 от ИК.

Предвид изложеното и на основание чл.242, ал.7, вр. чл. 34, ал. 1, ал. 2, ал. 3 и ал. 4 от  Изборния кодекс, Общинска избирателна комисия - Козлодуй

 


Р Е Ш И:


Назначава комисия по чл.242, ал7 от Изборния кодекс в  кметство Хърлец, община Козлодуй, област Враца за частичния избор за кмет, насрочен на 07 октомври 2012г. в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:            Милен Станчев Рашков

ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛ: Даниела Томова Коцева

СЕКРЕТАР:                    Галя Михайлова Иванова

ЧЛЕНОВЕ:                      Нина Ангелова Балонова

Ангел Цветанов Станоев

Светослав Иванов Давидов

Маруся Миладинова МановскаРешението може да се обжалва, в срок до три дни от обявяването му пред ЦИК.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Адриана ДобреваСЕКРЕТАР:
Соня Луканова


Публикувано на 11.09.2012г. в 18:00 часа


Търсене
facebook
 
Харесва ли ви новата визия на сайта?