РЕШЕНИЕ № 208 / 17.09.2012 г.Общинска избирателна комисияРЕШЕНИЕ
№ 208
Козлодуй, 17.09.2012


ОТНОСНО:  поправка на техническа грешка в Решение № 206 от 11.09.2012г. на ОИК


ОИК  Козлодуй служебно констатира, че с Решение № 188 от 28 август 2012 г. е разпределила местата в СИК в кметство Хърлец, община Козлодуй, област Враца за частичния избор за кмет, насрочен на 7 октомври 2012 г. и ръководните длъжности и впоследствие с Решение №  206 от 11.09.2012 г. при назначаване на Секционните избирателни комисии, в кметство Хърлец, община Козлодуй е допуснала техническа грешка като  представителя посочен от Синя коалиция е назначен като член на СИК 16, а е следвало да заема ръководна длъжност, а вместо това член на ПП АТАКА заема ръководна длъжност, като е следвало да бъде член.

Предвид това ОИК-Козлодуй следва да поправи допуснатата грешка и на основание чл.33 от ИК


Р Е Ш И:


ДОПУСКА поправка в Решение №  206  от 11.09.2012 г. на ОИК като в СИК 17 представителя на ПП АТАКА Галя Стоянова Гавазка, заемаща ръководно място секретар се назначава в СИК 16 като член, а Венета Николова Терчева - член на СИК 16, представител на Синята Коалиция се назначава в СИК 17 на ръководно място секретар.Да се издадат удостоверения на регистрираните членове на СИК.

Решението подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в 3-дневен срок от съобщаването му.ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Адриана Добрева
СЕКРЕТАР:

Соня Луканова

Търсене
facebook
 
Колко често посещавате сайта на Община Козлодуй?