РЕШЕНИЕ № 209 / 17.09.2012 г.


Общинска избирателна комисия  гр.  Козлодуй


РЕШЕНИЕ
№ 20
9
Козлодуй, 17.09.2012г.

ОТНОСНО: утвърждаване на технически образци на бюлетините за частичен избор за кмет на Кметство Хърлец на 7 октомври 2012г. и отпечатването им

На основание чл. 33, ал. 1, т. 8, чл. 162, ал. 2 и чл. 172, ал. 2 от Изборния кодекс и в изпълнение на Решение № 1612-МИ от 06.02.2012г. на Централната избирателна комисия, Общинска избирателна комисия  - Козлодуй

Р Е Ш И:

1

. Утвърждава технически образци на бюлетините за частичен избор за кмет на Кметство Хърлец на 7 октомври 2012г.  съгласно приложение № 1 и утвърден образец на изборни книжа Приложение № 104 от изборните книжа за избор на кмет на кметство (обн., ДВ, бр. 50 от 01.07.2011 г., попр., ДВ, бр. 64 от 19.08.2011 г., бр. 67 от 30.08.2011 г.), който е неразделна част от решението.


2. При производството и отпечатването на бюлетините се спазват следните изисквания:


- бюлетините не могат да бъдат по-къси от 25 см. При производството на бюлетини с минималната дължина и при отпечатване на съдържанието им съобразно техническите образци, се отпечатват толкова полета, колкото са кандидатските листи за съответния вид избор, а останалата част от лицевата страна не се попълва;


- бюлетините с дължина от 25 см до 50 см се сгъват на една гънка по широчината на бюлетината, така че бюлетината да е сгъната на две равни части;


- бюлетините с дължина над 50 см се сгъват на две успоредни гънки по широчината на бюлетината на равни разстояния една от друга, така че бюлетината да е сгъната на четири равни части;


- така сгънатите бюлетини се слепват в кочан по 50 броя откъм външната гънка; лепилният слой следва да заема до половината от широчината на сгънатата бюлетина и да е върху средната част на гънката. При техническа невъзможност за подреждане на бюлетините на кочани от по 50 бюлетини, съгласно приложения № 96 от изборните книжа за избор на кмет на кметство (обн., ДВ, бр. 50 от 01.07.2011 г., попр., ДВ, бр. 64 от 19.08.2011 г., бр. 67 от 30.08.2011 г.) се допуска кочаните да бъдат с не по-малко от 5 бюлетини.


3. Техническия образец не се публикува.


Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

Препис да се изпрати на кмета на Община Козлодуй с оглед отпечатване на бюлетините в законовия срок по чл.173, ал.4 от ИК, 18 дни преди изборния ден на 7 октомври 2012г.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Адриана Добрева


СЕКРЕТАР:

Соня Луканова

Търсене
facebook
 
УЧАСТВАТЕ ЛИ В БЛАГОТВОРИТЕЛНИ ИНИЦИАТИВИ?