РЕШЕНИЕ № 212 / 26.09.2012 г.


ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ – КОЗЛОДУЙ

Р Е Ш Е Н И Е

212

гр.Козлодуй, 26.09.2012 год.

ОТНОСНО:  гласуване на избиратели с увреждане на опорно-двигателния апарат или на зрението в кметство Хърлец, община Козлодуй в частичен избор за кмет на кметство Хърлец, община Козлодуй на 7 октомври 2012г.


На основание чл. 33, ал. 1, т. 7, чл. 73, чл. 175, чл. 190, ал. 2, чл. 203 и чл. 204 от Изборния кодекс и в изпълнение на Решение № 958 – ПВР/МИ от 28.09.2011 на ЦИК, Общинската избирателна комисия

Р Е Ш И:

1. ОПРЕДЕЛЯ следните избирателни секции в кметство Хърлец, община Козлодуй, в които могат да гласуват избиратели с увреждане на опорно-двигателния апарат или на зрението в частичен избор за кмет на кметство Хърлец, община Козлодуй на 7 октомври 2012г.

- в с.Хърлец, избирателна секция № 062000016 с адрес с.Хърлец, ул. „Цар Освободител” № 45, Квартален клуб /Бежанска махала/;


2. ПРЕДПРИЕМА следните мерки, които да позволяват на избирателите с увреждания на опорно-двигателния апарат или на зрението да се придвижват и да гласуват в изборния ден.

- пред секцията по т. 1 се поставят табела (Приложение № 1 към Решение № 958-ПВР/МИ от 28.09.2011 на ЦИК) и други обозначителни знаци с минимални размери 20/30 см, на които се отбелязва и допълнителното й предназначение;

- на входа на сградата, където се помещава секцията по т.1 се поставят табела и обозначителни знаци с размери 50/30 см, които да насочват избирателите с увреждания на опорно-двигателния апарат или на зрението към избирателната секция, където могат да гласуват;

-  в секцията по т.1 се поставя кабина за гласуване с размери не по-малко от 210/170 см и с вход не по-тесен от 90 см.


3. УКАЗВА телефон и адрес на общинската администрация, на който избирателите могат да правят заявки за помощ в изборния ден, както следва:

- за с.Хърлец – телефон 09163/2204 и адрес, сградата на кметство с.Хърлец на ул.”Георги Димитров” № 41;

Заявките се приемат в изборния ден на 7 октомври 2012г. в часовете от 06.00 до 18.00 и при провеждане на балотаж на 14 октомври 2012г в часовете от 06.00 до 18.00.

В срок не по-късно от 1 октомври 2012 г. (7 дни преди изборния ден) да бъде оповестено чрез средствата за масова информация в района на кметство Хърлец, община Козлодуй настоящото решение.

Възлага на секретаря на ОИК съвместно с общинската администрация да приведе в изпълнение решението.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Адриана Добрева


ЗАМ.ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Светлана Плешоева

Търсене
facebook
 
Харесва ли ви новата визия на сайта?