РЕШЕНИЕ № 214 / 28.09.2012 г.


Общинска избирателна комисия  Козлодуй 


РЕШЕНИЕ
№ 21
4

Козлодуй, 28.09.2012 год. 

ОТНОСНО: Извършена проверка на комисията, определена с Решение № 122 от 08.10.2011г. на ОИК Козлодуй по повод постъпила жалба от Ваньо Константинов Димитров, независим кандидат за кмет на кметство Хърлец, община Козлодуй в частичен избор за кмет на кметство Хърлец, община Козлодуй на 07.10.2012г. и Решение № 213 от 26.09.2012г. на ОИК Козлодуй


ПРАВНО ОСНОВАНИЕ: чл.33, ал.1, т.17, вр. чл.134, ал.2 и , вр. чл.280 от ИК


В изпълнение на Решение № 213 от 26.09.2012г. на ОИК Козлодуй, членовете на комисията, определени с Решение № 122 от 08.10.2011г. на ОИК Козлодуй извърши проверка по жалбата на Ваньо Константинов Димитров, независим кандидат за кмет на кметство Хърлец, община Козлодуй в частичен избор за кмет на кметство Хърлец, община Козлодуй, в частта по повод  рекламни плакати и транспаранти на независимия кандидат за кмет Валери Петров Димитров, издигнат от ИК с бюлетина № 1, с размери 120/120 см., за които се твърди от жалбоподателя, че са в нарушение на чл.134, ал.2 от ИК и не съдържат изискуемия надпис на лицевата част „Купуването и продаването  на гласове е престъпление” и са поставени на неопределените за това места.

При проверката комисията е констатирала следното:

1. Рекламни плакати и транспаранти на независимия кандидат за кмет Валери Петров Димитров, издигнат от ИК с бюлетина № 1 не са поставени в нарушение на чл.134, ал.3 от ИК.

2. Поставен е транспарант с размери – ширина 150 см. и височина 110 см. на независимия кандидат за кмет Валери Петров Димитров, издигнат от ИК с бюлетина № 1 на павилион, частна собственост, където е предизборния му щаб.  На лицевата част на транспаранта по цялата ширина е изписано в обособено поле „Купуването и продаването на гласове е престъпление”, отговарящо на изискванията на чл. 134, ал. 2 от ИК.

Предвид изложеното и на основание чл.33, ал.1, т.17 и чл.134, ал.1, ал.2 и ал.3 от Изборния кодекс, Общинската избирателна комисия


Р Е Ш И:


ОТХВЪРЛЯ КАТО НЕОСНОВАТЕЛНА жалбата на Ваньо Константинов Димитров, независим кандидат за кмет на кметство Хърлец, община Козлодуй в частичен избор за кмет на кметство Хърлец, община Козлодуй, в ЧАСТТА относно поставени рекламни плакати и транспаранти на независимия кандидат за кмет Валери Петров Димитров, издигнат от ИК с бюлетина № 1, в нарушение на чл.134, ал.2 и ал.3 от ИК.


Решението може да се обжалва пред ЦИК в срок до 3 дни от обявяването му.ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Светлана Плешоева


СЕКРЕТАР:

Соня ЛукановаТърсене
facebook
 
Колко често посещавате сайта на Община Козлодуй?