РЕШЕНИЕ № 215 / 02.10.2012 г.


ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ – КОЗЛОДУЙ

Р Е Ш Е Н И Е

215

гр.Козлодуй, 02.10.2012 г.


ОТНОСНО:

Разпределяне членовете на ОИК за отговорници на формираните избирателни секции в кметство Хърлец, община Козлодуй, област Враца за частичен избор за кмет, насрочен на 7 октомври 2012 г. с № 062000016,  № 062000017 и № 062000018, съгласно Решение № 186 от 28.08.2012 г. на ОИК Козлодуй.


В изпълнение на т.22 от Раздел І на Част втора от методическите указания по прилагането на Изборния кодекс за общинските избирателни комисии приети с Решение № 1026-ПВР/МИ от 03.10.2011г. на ЦИК, Общинската избирателна комисияР Е Ш И:


1. Разпределя членовете на ОИК за отговорници на 3-те СИК в кметство Хърлец, община Козлодуй, област Враца както следва:


Мирослав Косев и Евгения Здравкова отговарят за СИК 062000016

Ангел Ангелов и Елеонора Симеонова отговарят за СИК 062000017

Милен Сибинов и Надя Пашова отговарят за СИК 0620000182. Възлага на секретаря на ОИК да изготви списък с телефоните на членовете на ОИК, стационарните телефони на ОИК, факс и електронен адрес на ОИК, както и разпределението на отговорниците по секционни избирателни комисии по т.1 и да го предостави на председателите на 3–те СИК при предаване на изборните книжа и материали.

 


ЗАМ.ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Светлана ПлешоеваСЕКРЕТАР:

Соня ЛукановаТърсене
facebook
 
Колко често посещавате сайта на Община Козлодуй?