РЕШЕНИЕ № 216 / 03.10.2012 г.


Общинска избирателна комисия  Козлодуй


РЕШЕНИЕ
216

гр. Козлодуй, 3 октомври 2012 год. 


ОТНОСНО: регистриране на застъпници на кандидата за кмет на кметство Хърлец, община Козлодуй от листата на ПП БСП в частичен избор за кмет на кметство Хърлец, община Козлодуй на 7 октомври 2012 год.В Общинската избирателна комисия с вх. № 155 от 03.10.2012 год. от Васил Стоянов, представляващ ПП БСП като председател на ОбС на БСП - Козлодуй е получено писмо, с което иска да бъдат регистрирани шест застъпника на кандидата за кмет на кметство Хърлец, община Козлодуй от листата на ПП БСП в частичен избор за кмет на кметство Хърлец, община Козлодуй на 7 октомври 2012г.

Посочени са всички изискуеми данни за всеки застъпник, съгласно решение № 653-ПВР/МИ от 01.09.2011 г. на ЦИК.

Предвид изложеното и на основание чл. 33, ал. 1, т. 19, във връзка с чл. 101 от  Изборния кодекс, Общинска избирателна комисия - Козлодуй

 

Р Е Ш И:

 

РЕГИСТРИРА застъпници на кандидата за кмет на кметство Хърлец, община Козлодуй от листата на ПП БСП в частичен избор за кмет на кметство Хърлец, община Козлодуй на 7 октомври 2012г., както следва:№ по ред

Застъпник /име, презиме, фамилия/

Кандидат за кмет на кметство Хърлец, община Козлодуй

1

Дарина Цветанова Станева

Огнемир Димитрова Симов

2

Ирена Страшимирова Бобочоева

Огнемир Димитрова Симов

3

Красияна Ангелова Михайлова

Огнемир Димитрова Симов

4

Деница Светославова Бугова

Огнемир Димитрова Симов

5

Андриян Светломиров Ангелов

Огнемир Димитрова Симов

6

Параскев Иванов Довицов

Огнемир Димитрова Симов


Да се издадат удостоверения на регистрираните застъпници.


Решението подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в 3-дневен срок от съобщаването му.
ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Адриана ДобреваСЕКРЕТАР:

Соня ЛукановаТърсене
facebook
 
Колко често посещавате сайта на Община Козлодуй?