РЕШЕНИЕ № 219 / 05.10.2012 г.


Общинска избирателна комисия  Козлодуй


РЕШЕНИЕ
219

гр. Козлодуй, 5 октомври 2012 год. 


ОТНОСНО: регистриране на застъпници на независимия кандидат за кмет на кметство Хърлец, община Козлодуй Ваньо Константинов Димитров издигнат от Инициативен Комитет в частичен избор за кмет на кметство Хърлец, община Козлодуй на 7 октомври 2012 год.В Общинската избирателна комисия с вх. №158 от 04.10.2012 год. от Ваньо Димитров, и ИК издигнат като независим кандидат за кмет на кметство Хърлец, община Козлодуй е получено писмо, с което иска да бъдат регистрирани трима застъпника на независимия кандидат за кмет на кметство Хърлец, община Козлодуй Ваньо Константинов Димитров в частичен избор за кмет на кметство Хърлец, община Козлодуй на 7 октомври 2012г.

Посочени са всички изискуеми данни за всеки застъпник, съгласно решение № 653-ПВР/МИ от 01.09.2011 г. на ЦИК.

Предвид изложеното и на основание чл. 33, ал. 1, т. 19, във връзка с чл. 101 от  Изборния кодекс, Общинска избирателна комисия - Козлодуй

 

Р Е Ш И:

 

РЕГИСТРИРА застъпници на независимия кандидат за кмет на кметство Хърлец, община Козлодуй Ваньо Константинов Димитров издигнат от Инициативен комитет в частичен избор за кмет на кметство Хърлец, община Козлодуй на 7 октомври 2012 год., както следва:№ по ред

Застъпник /име, презиме, фамилия/

Кандидат за кмет на кметство Хърлец, община Козлодуй

1

Светлин Димитров Рошков

Ваньо Константинов Димитров

2

Тодор Цочев Цочев

Ваньо Константинов Димитров

3

Георги Лазаров Илиев

Ваньо Константинов Димитров


Да се издадат удостоверения на регистрираните застъпници.


Решението подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в 3-дневен срок от съобщаването му.
ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Адриана ДобреваСЕКРЕТАР:

Соня Луканова

* Публикувано на 05.10.2012 в 17:00 часа

Търсене
Харесва ли ви новата визия на сайта?
facebook