РЕШЕНИЕ № 220 / 05.10.2012 г.


Общинска избирателна комисия  Козлодуй


РЕШЕНИЕ
220

гр. Козлодуй, 5 октомври 2012 год. 


ОТНОСНО: регистриране на застъпници на кандидата за кмет на кметство Хърлец, община Козлодуй от листата на ПП EНП в частичен избор за кмет на кметство Хърлец, община Козлодуй на 7 октомври 2012 год.В Общинската избирателна комисия с вх. № 159 от 05.10.2012 год. от Анатоли Асенов, представляващ ПП ЕНП като зам.председател е получено предложение, с което иска да бъдат регистрирани шест застъпника на кандидата за кмет на кметство Хърлец, община Козлодуй от листата на ПП ЕНП Паула Койчева Маринова в частичен избор за кмет на кметство Хърлец, община Козлодуй на 7 октомври 2012г.

Посочени са всички изискуеми данни за всеки застъпник, съгласно решение № 653-ПВР/МИ от 01.09.2011 г. на ЦИК.

Предвид изложеното и на основание чл. 33, ал. 1, т. 19, във връзка с чл. 101 от  Изборния кодекс, Общинска избирателна комисия - Козлодуй

 

Р Е Ш И:

 

РЕГИСТРИРА застъпници на кандидата за кмет на кметство Хърлец, община Козлодуй от листата на ПП ЕНП Паула Койчева Маринова в частичен избор за кмет на кметство Хърлец, община Козлодуй на 7 октомври 2012г., както следва:№ по ред

Застъпник /име, презиме, фамилия/

Кандидат за кмет на кметство Хърлец, община Козлодуй

1

Марийка Димитрова Кюранова

Паула Койчева Маринова

2

Недка Кръстева Кръстева

Паула Койчева Маринова

3

Мария Крумова Димитрова

Паула Койчева Маринова

4

Катя Петрова Наумова

Паула Койчева Маринова

5

Петър Станков Каменов

Паула Койчева Маринова

6

Виолета Валериева Маринова

Паула Койчева Маринова


Да се издадат удостоверения на регистрираните застъпници.


Решението подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в 3-дневен срок от съобщаването му.
ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Адриана ДобреваСЕКРЕТАР:

Соня Луканова
* Публикувано на 05.10.2012 в 17:00 часа

Търсене
facebook
 
УЧАСТВАТЕ ЛИ В БЛАГОТВОРИТЕЛНИ ИНИЦИАТИВИ?