РЕШЕНИЕ № 221 / 06.10.2012 г.

 

Общинска избирателна комисия  Козлодуй


РЕШЕНИЕ
221
гр. Козлодуй,
06.10.2012 год.


ОТНОСНО: промяна в състава на членове на Секционни избирателни комисии в община Козлодуй предложени от ПП „АТАКА”, назначени с решение № 206 от  11.09.2012 г. на ОИК Козлодуй


Постъпило е предложение с вх. № 160/05.10.2012 г. в ОИК  Козлодуй от Елена Рангелова, представляващ политическа партия „АТАКА” за община Козлодуй, област Враца, за размяна на членове на СИК в община Козлодуй, както следва: Галя Стоянова Гавазка  да бъде преместена в СИК 18 като зам.председател от СИК 16 и Маргарита Емилова Прунечева да бъде преместена от СИК 18 в СИК 16 като член., председател на СИК 062000017;


В предложението са посочени имената и данните за лицата, които ще бъдат разменени, посочен по-горе. Изпълнени са изискванията на закона, досежно преместване членовете на СИК и е налице нужда от промяната с оглед обезпечаване протичането на изборния процес в община Козлодуй.

Предвид изложеното и на основание чл. 33, ал. 1, т. 4 от Изборния кодекс Общинската избирателна комисия

Р Е Ш И:

ПРЕМЕСТВА следните членове на СИК в община Козлодуй предложени от ПП „АТАКА”:

Галя Стоянова Гавазка, от член на СИК 062000016 става зам. председател  в СИК 062000018;

Маргарита Емилова Прунечена от зам.председател на СИК 062000018 става член в СИК 062000016.АНУЛИРА издадените удостоверения на преместените членове на СИК № 932 от 13.09.2012 год.и 934 от 17.09.2012 г.

Да се издадат нови  удостоверения на преместените  членове на СИК.


Решението подлежи на обжалване пред ЦИК в срок до три дни от съобщаването му.ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Адриана Добрева


СЕКРЕТАР:

Соня Луканова

* Публикувано на 06.10.2012 в 14:00 часаТърсене
УЧАСТВАТЕ ЛИ В БЛАГОТВОРИТЕЛНИ ИНИЦИАТИВИ?
facebook