РЕШЕНИЕ №222 / 07.10.2012г.


Общинска избирателна комисия  Козлодуй


РЕШЕНИЕ
222
гр. Козлодуй,
07.10.2012 год.


ОТНОСНО: Жалба от Васил Цветанов Стоянов – председател на ОбС на БСП Козлодуй Постъпила  е жалба с вх. № 161/07.10.2012 г. в ОИК  Козлодуй от Васил Цветанов Стоянов, представляващ политическа партия „Българска социалистическа партия” за община Козлодуй, област Враца,  с която ОИК Козлодуй е сезирана за извозване на избиратели  в СИК 16  от лице водач на лек автомобил Рено Меган с рег. № ВР 6477,  който е от с. Гложене. Счита се, че по този начин се оказва влияние върху вота на гражданите и е отправена молба, за предприемане  на мерки, за прекратяване на тази практика.


След обсъждане на постъпилата жалба ОИК установи, че същата касае действия, чийто контрол не е  от компетентността на комисията и на основание чл. 33, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс Общинската избирателна комисия

Р Е Ш И:

Незабавно да бъде уведомен Началника на РУ „Полиция”- Козлодуй за постъпилата жалба в ОИК Козлодуй с оглед извършване на проверка по случая.

Копие от жалбата да бъде връчена на Началника на РУ „Полиция” – Козлодуй, ведно с настоящето решение.


Решението подлежи на обжалване пред ЦИК в срок до три дни от съобщаването му.ЗАМ.ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Светлана ПлешоеваСЕКРЕТАР:

Соня Луканова

* Публикувано на 07.10.2012 в 11:00 часаТърсене
Колко често посещавате сайта на Община Козлодуй?
facebook