РЕШЕНИЕ № 224 / 07.10.2012 г.


Общинска избирателна комисия  Козлодуй


РЕШЕНИЕ
224
гр. Козлодуй,
07.10.2012 год.


ОТНОСНО: Жалба от Людмил Благоев Маринов – Общински съветник от политическа партия „Българска социалистическа партия” в Община КозлодуйПостъпила  е жалба с вх. № 163/07.10.2012 г. в ОИК  Козлодуй от Людмил Благоев Маринов – Общински съветник от политическа партия „Българска социалистическа партия” в Община Козлодуй,  с която ОИК Козлодуй е сезирана, затова че на 07.10.2012 г. в 09.30 часа в с. Хърлец, обл. Враца на площада му е нанесен побой от Ангел Попов, който  е отправил закани и обидни думи към жалбоподателя. Отправена е молба, за предприемане  на необходимите  мерки за нормално протичане на изборния ден.


След обсъждане на постъпилата жалба ОИК установи, че същата касае действия, чийто контрол не е  от компетентността на комисията и на основание чл. 33, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс Общинската избирателна комисия

Р Е Ш И:

Незабавно да бъде уведомен Началника на РУ „Полиция”- Козлодуй за постъпилата жалба в ОИК Козлодуй с оглед извършване на проверка по случая.

Копие от жалбата да бъде връчена на Началника на РУ „Полиция” – Козлодуй, ведно с настоящето решение.


Решението подлежи на обжалване пред ЦИК в срок до три дни от съобщаването му.ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Светлана ПлешоеваЗА СЕКРЕТАР:

Елеонора Симеонова

* Публикувано на 07.10.2012 в 11:05 часаТърсене
facebook
 
УЧАСТВАТЕ ЛИ В БЛАГОТВОРИТЕЛНИ ИНИЦИАТИВИ?