РЕШЕНИЕ № 225 / 07.10.2012 г.


Общинска избирателна комисия  Козлодуй


РЕШЕНИЕ
225
гр. Козлодуй,
07.10.2012 год.


ОТНОСНО: Жалба от Васил Цветанов Стоянов – председател на ОбС на БСП Козлодуй Постъпила  е жалба с вх. № 164/07.10.2012 г. в ОИК  Козлодуй от Васил Цветанов Стоянов, представляващ политическа партия „Българска социалистическа партия” за община Козлодуй, област Враца,  с която ОИК Козлодуй е сезирана за  това, че областния управител на област Враца и  кметът на община Козлодуй, които се  придружават от кандидата за кмет подкрепян от ПП”ГЕРБ” извършват обиколка на СИК 16, 17 и 18 в с. Хърлец и разговарят с граждани.

ОИК Козлодуй  извърши служебна проверка и установи, че посочените в жалбата лица в изборния ден не са провеждали агитация за никой от кандидатите, поради което намира че няма нарушение на изборните правила и на основание чл.33, ал.1, т.1 от Изборния кодекс
Р Е Ш И:

Оставя без уважение жалбата  с вх. № 164/07.10.2012 г. в ОИК  Козлодуй на Васил Цветанов Стоянов, представляващ политическа партия „Българска социалистическа партия” за община Козлодуй, област Враца, като неоснователна.


Решението подлежи на обжалване пред ЦИК в срок до три дни от съобщаването му.ЗАМ.ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Светлана ПлешоеваСЕКРЕТАР:

Соня Луканова

* Публикувано на 07.10.2012 в 15:05 часаТърсене
УЧАСТВАТЕ ЛИ В БЛАГОТВОРИТЕЛНИ ИНИЦИАТИВИ?
facebook