РЕШЕНИЕ № 226 / 07.10.2012 г.


Общинска избирателна комисия  Козлодуй


РЕШЕНИЕ
226
гр. Козлодуй,
07.10.2012 год.


ОТНОСНО: Жалба от Валери Петров Игнатов – представляващ ИК за издигане на независим кандидат за кмет на кметство Хърлец в частичен избор на 7 октомври 2012г.

Постъпила  е жалба с вх. № 165/07.10.2012 г. в ОИК  Козлодуй от Валери Петров Игнатов – представляващ ИК за издигане на независим кандидат за кмет на кметство Хърлец в частичен избор на 7 октомври 2012г., с която ОИК Козлодуй е сезирана за извозване на избиратели  в СИК в кметство Хърлец  от водачи  на МПС, които извозват избиратели. Счита се, че по този начин се оказва влияние върху вота на гражданите и е отправена молба, за предприемане  на мерки, за прекратяване на тази практика.

След обсъждане на постъпилата жалба ОИК установи, че същата касае действия, чийто контрол не е  от компетентността на комисията и на основание чл. 33, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс Общинската избирателна комисия


Р Е Ш И:

Незабавно да бъде уведомен Началника на РУ „Полиция”- Козлодуй за постъпилата жалба в ОИК Козлодуй с оглед извършване на проверка по случая.

Копие от жалбата да бъде връчена на Началника на РУ „Полиция” – Козлодуй, ведно с настоящето решение.


Решението подлежи на обжалване пред ЦИК в срок до три дни от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Адриана ДобреваСЕКРЕТАР:

Соня Луканова* Публикувано на 07.10.2012 в 15.10 часа

Търсене
Колко често посещавате сайта на Община Козлодуй?
facebook