РЕШЕНИЕ № 227 / 08.10.2012 г.


Общинска избирателна комисия  Козлодуй


РЕШЕНИЕ
227
гр. Козлодуй,
08.10.2012 год.


ОТНОСНО: Обявяване на резултатите от частични избори за кмет на кметство Хърлец, община Козлодуй, произведени на 07 октомври 2012 г. за отделните кандидатски листи, предложени от партии, коалиции от партии и инициативни комитети по реда на вписване в бюлетината за гласуване за кмет на кметство


На основание чл. 139 от Конституцията на Република България и чл.38, ал.2 от ЗМСМА вр. чл. 8 от Изборния кодекс на 07 октомври 2012 г. бяха произведени  частични избори за кмет на кметство Хърлец, община Козлодуй.

В изборния ден от общия брой избиратели в кметство Хърлец, община Козлодуй по смисъла на чл. 42, ал. 1 от Конституцията на Република България, възлизащ на 1807 избиратели, участие в изборния ден взеха 1244 избиратели.

На основание чл. 139 от Конституцията на Република България, вр. чл.38, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местата администрация, чл.280, във връзка с чл.246, ал.1 и ал.3 и чл. 33, ал. 1, т. 21 от Изборния кодекс, Общинската избирателна комисия


Р Е Ш И:


Обявява резултатите от частичните избори за кмет на кметство Хърлец, община Козлодуй, произведени на 07 октомври 2012 г. за отделните кандидатски листи, предложени от партии, коалиции от партии и инициативни комитети по реда на вписване в бюлетината за гласуване за кмет на кметство, както следва:


№ 1 Валери Петров Димитров, ИНИЦИАТИВЕН КОМИТЕТ – 495.

№ 2 Огнемир Димитров Симов, ПП „БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ” – 616,

№ 3 Ваньо Константинов Димитров, ИНИЦИАТИВЕН КОМИТЕТ – 40,

№ 4 Паула Койчева Маринова, ПП „ ЕДИННА НАРОДНА ПАРТИЯ”- 20

Обявява имената на кандидата, който е избран за кмет и е получил повече от половината от действителните гласове:
№ 2 Огнемир Димитров Симов, ПП „БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ" – 616.


Решението може да се обжалва пред Административен съд – Враца в 7-дневен срок от съобщаването му.
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Адриана Добрева
СЕКРЕТАР:

Соня Луканова

Търсене
УЧАСТВАТЕ ЛИ В БЛАГОТВОРИТЕЛНИ ИНИЦИАТИВИ?
facebook