РЕШЕНИЕ № 229 / 12.10.2012 г.


ОБЩИНСКА  ИЗБИРАТЕЛНА  КОМИСИЯ – КОЗЛОДУЙ


Р Е Ш Е Н И Е

№ 229

Гр. Козлодуй, 12 октомври 2012 год.


ОТНОСНО: Избран за общински съветник следващият в листата кандидат на ПП БСП


С решение № 160 от 27.10.2011 г. на Общинска избирателна комисия - Козлодуй Огнемир Димитров Симов е избран за общински съветник в Общински съвет - Козлодуй от квотата на ПП БСП.

На ОИК-Козлодуй служебно е известен факта, че с Решение № 227 от 08.10.2012 г. влязло в сила Огнемир Димитров Симов е избран за кмет на кметство Хърлец, община Козлодуй след частичен избор на 7 октомври 2012г. Съгласно разпоредбата на чл. 30, ал. 4 т. 4 от ЗМСМА пълномощията на общински съветник се прекратяват предсрочно при избора му за кмет, т.е. по силата на закона пълномощията на общинския съветник Огнемир Димитров Симов са прекратени с избирането му за кмет на кметство Хърлец, община Козлодуй и по аргумент на чл. 30, ал. 6 от ЗМСМА следва да бъде избран за съветник следващия в листата кандидат.

Видно от решение № 88 от 16.09.2011 г. на ОИК – Козлодуй, с което е регистрирана кандидатска листа за общински съветници в община Козлодуй на ПП БСП следващ кандидат в листата вписан под номер  9 е Юлиян Симов Ангелов с постоянен адрес в с. Бутан, община Козлодуй.

Предвид изложеното и на основание чл. 33, ал. 1, т. 18 от ИК, във връзка с чл. 30, ал. 6 вр. ал. 4 т. 4 от ЗМСМА , Общинска избирателна комисия – Козлодуй


Р Е Ш И:


Обявява за избран за общински съветник в Общински съвет - Козлодуй от квотата на ПП БСП следващият в листата кандидат вписан под номер 9, Юлиян Симов Ангелов с постоянен адрес в с.Бутан, община Козлодуй.


Решението е окончателно.

Препис да се изпрати на председателя на Общински съвет – Козлодуй. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Адриана ДобреваСЕКРЕТАР:

Соня Луканова

  • Публикувано на 12.10.2012 г.
Търсене
facebook
 
Колко често посещавате сайта на Община Козлодуй?