РЕШЕНИЕ №2 / 22.08.2011

Общинска избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2
Козлодуй, 22.08.2011

ОТНОСНО: начина на приемане на решения от избирателните комисии

На основание чл. 33, ал. 1, чл. 20 и чл. 21, ал. 1 от Изборния кодекс Общинската избирателна комисия (ОИК)

Р Е Ш И:

1. Заседанията на избирателните комисии на територията на община Козлодуй(ОИК и СИК)са законни, когато на тях присъстват повече от половината от членовете им.
2. Избирателните комисии приемат решенията си с мнозинство две трети от присъстващите членове. Когато при приемане на решение липсва необходимото мнозинство, се смята, че е налице отказ, който се вписва в диспозитива на решението.
3. Гласуването е явно. Гласува се "за" или "против". Не се допуска гласуване "въздържал се".
4. Членовете на избирателните комисии могат да подписват протоколи и да гласуват решения с "особено мнение", като в този случай изрично отбелязват дали гласуват "за" или "против" конкретното решение и в какво се изразява особеното мнение.
5. За заседанията на избирателните комисии се съставя протокол, който се подписва от председателя и секретаря.
6. Решенията, удостоверенията и текущата кореспонденция на избирателните комисии се подписват от председателя и секретаря.
7. Когато председателят, съответно секретарят, отсъства, решенията, протоколите, удостоверенията и текущата кореспонденция се подписват от секретаря, съответно от председателя, и от заместник-председател. Когато председателят, съответно секретарят, и заместник-председателят са предложени от една и съща партия или коалиция от партии, решенията се подписват от председателя, съответно секретаря, и определен с решение на комисията член, предложени от различни партии и коалиции от партии.
8. Когато едновременно отсъстват и председателят и секретарят, решенията, протоколите, удостоверенията и текущата кореспонденция се подписват от заместник-председател и определен с решение на комисията член, предложени от различни партии и коалиции от партии.
9. Решенията, протоколите, удостоверенията и текущата кореспонденция на общинската избирателна комисия се подпечатват с печата им.
10. Решенията и протоколите на секционните избирателни комисии при избор на президент и вицепрезидент на републиката и при избор на общински съветници и кметове се подпечатват с печата им.


ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Светлана Плешоева


СЕКРЕТАР:
Соня Луканова


* Публикувано на 22.08.2011 в 10:15 часа

Търсене
Харесва ли ви новата визия на сайта?
facebook