РЕШЕНИЕ №5 / 22.08.2011

 

Общинска избирателна комисияРЕШЕНИЕ
№ 5
Козлодуй, 22.08.2011


ОТНОСНО:  регистрация на политическа партия „ЕВРОПЕЙСКА СИГУРНОСТ И ИНТЕГРАЦИЯ"(ЕСИ) за участие в изборите за общински съветници  на 23 октомври 2011 г.


Постъпило е заявление от политическа партия „ЕВРОПЕЙСКА СИГУРНОСТ И ИНТЕГРАЦИЯ"(ЕСИ), подписано от представляващия и председател на партията Тома Янков Томов, заведено под № 1 на 22 август  2011 г. в регистъра на партиите и коалициите от партии/инициативни комитети за участие в изборите за общински съветници на  23 октомври 2011 г.
Към заявлението са приложени: копие от удостоверение № 12 от 04.08.2011 за регистрацията  на партия  „ЕВРОПЕЙСКА СИГУРНОСТ И ИНТЕГРАЦИЯ"(ЕСИ) в Централна избирателна комисия; препис-извлечение от протокол № 15 от 24.06.2011 г. от заседание на Политическото бюро на ПП „ЕВРОПЕЙСКА СИГУРНОСТ И ИНТЕГРАЦИЯ" (ЕСИ) с взето решение за участие на партията в изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.; пълномощно  от 15.08.2011  на Васил Китов Линов упълномощен да представлява партията пред Общинската избирателна комисия Козлодуй.

Изпълнени са изискванията на чл. 76, ал. 1 и чл. 95 от Изборния кодекс за участие в изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.
Предвид изложеното и на основание чл. 33, ал. 1, т. 14 и чл. 95 от Изборния кодекс Общинската избирателна комисия

Р Е Ш И:

РЕГИСТРИРА политическа партия”ЕВРОПЕЙСКА СИГУРНОСТ И ИНТЕГРАЦИЯ” (ЕСИ )за участие в изборите за общински съветници  на 23 октомври 2011г.
Решението може да се обжалва пред Централната избирателна комисия в срок до 3 дни от съобщаването му.
ЗАМ.ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Светлана Плешоева

СЕКРЕТАР:

Соня Луканова


 

* Публикувано на 22.08.2011 в 17:00 часа


Търсене
facebook
 
Колко често посещавате сайта на Община Козлодуй?