РЕШЕНИЕ №11 / 23.08.2011

Общинска избирателна комисияРЕШЕНИЕ
№ 11
Козлодуй, 23.08.2011


ОТНОСНО:   Упълномощаване на член на ОИК Козлодуй за предаване по опис приетата от комисията подписка на избиратели по чл.125, ал.2 от ИК


Съгласно т.3 б”а” от  решение № 29-МИ от 14.07.2011 година на ОИК Козлодуй


Р Е Ш И:


Упълномощава Мирослав Петров Ангелов, член на ОИК Козлодуй, да предава по опис приетите от комисията подписки на избиратели по чл.125, ал.2 от ИК, на териториално звено на ГД „ГРАО” гр. Враца  за проверка по чл.125, ал.4 от ИК.ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Адриана Добрева

СЕКРЕТАР:

Соня Луканова


* Публикувано на 23.08.2011 в 10:40 часа


Търсене
facebook
 
Колко често посещавате сайта на Община Козлодуй?