РЕШЕНИЕ №12 / 23.08.2011

Общинска избирателна комисияРЕШЕНИЕ
№ 12
Козлодуй, 23.08.2011


ОТНОСНО: Определяне на член на ОИК Козлодуй, който да подписва решенията, протоколите, удостоверенията и текущата кореспонденция заедно със зам.председателя при отсъствие на Председателя и Секретаря

В изпълнение на т.8 от Решение № 2 от 22.08.2011 г. на ОИК Козлодуй и на основание чл.20, ал.6,предл. Последно ОИК

Р Е Ш И:


Определя Елеонора Петрова Симеонова, член на ОИК Козлодуй, която да подписва решенията, протоколите, удостоверенията и текущата кореспонденция заедно със зам.председателя при отсъствие на Председателя и Секретаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Адриана Добрева

СЕКРЕТАР:

Соня Луканова


* Публикувано на 23.08.2011 в 10:55 часа


Търсене
Харесва ли ви новата визия на сайта?
facebook