РЕШЕНИЕ №13 / 23.08.2011

Общинска избирателна комисияРЕШЕНИЕ
№ 13
Козлодуй, 23.08.2011


ОТНОСНО:  поправка на техническа грешка в Решение № 6 от 22 август 2011 г. на ОИК


ОИК  Козлодуй установи, че че в Решение № 6 от 22 август 2011 г. на ОИК при изписване бащиното име на члена на Инициативен комитет за издигане на кандидат за кмет на кметство с. Крива бара в община Козлодуй е допусната техническа грешка, като вместо „Хернаниева" е изписано „Хрананиева".
Предвид горното и на основание чл. 33, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс Общинската избирателна комисия


Р Е Ш И:

Допуска поправка на техническа грешка в Решение № 6 от 22 август 2011 г., като бащиното име на члена на инициативния комитет Русалка Хрананиева Спирова вместо „Хрананиева" да се чете „Хернаниева".ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Адриана Добрева


СЕКРЕТАР:

Соня Луканова

 
* Публикувано на 23.08.2011 в 15:00 часаТърсене
facebook
 
УЧАСТВАТЕ ЛИ В БЛАГОТВОРИТЕЛНИ ИНИЦИАТИВИ?