РЕШЕНИЕ №15 / 24.08.2011

Общинска избирателна комисия  гр.  Козлодуй


РЕШЕНИЕ
№ 15
Козлодуй, 24.08.2011


ОТНОСНО: Регистрация на политическа партия „БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ” за участие в изборите за кмет на община на 23 октомври 2011 г.


Постъпило е заявление от политическа партия „БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ”, подписано от представляващия  партията  Васил Цветанов Стоянов, заведено под № 2 на 24 август  2011 г. в регистъра на партиите и коалициите от партии/инициативни комитети за участие в изборите за кмет на община на  23 октомври 2011 г.
Към заявлението са приложени: копие от удостоверение № 27 от 08.08.2011 за регистрацията  на партия  „БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ” в Централна избирателна комисия; препис-извлечение от протокола  на заседанието на Националния съвет на БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ”  с решение от 16.07.2011 г. за участие на партията в изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.; пълномощно  518 от 18.08.2011  на Васил Цветанов Стоянов упълномощен да представлява партията пред Общинската избирателна комисия Козлодуй.

Изпълнени са изискванията на чл. 76, ал. 1 и чл. 95 от Изборния кодекс за участие в изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.
Предвид изложеното и на основание чл. 33, ал. 1, т. 14 и чл. 95 от Изборния кодекс Общинската избирателна комисия

Р Е Ш И:

РЕГИСТРИРА политическа партия „БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ”, за участие в изборите за кмет на община  на 23 октомври 2011 г.

Наименованието, с което  политическа партия „БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ”  ще се изписва в бюлетината за  изборите за кмет на община  на 23 октомври 2011 г.  е  БСП

Решението може да се обжалва пред Централната избирателна комисия в срок до 3 дни от съобщаването му.ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Адриана Добрева

СЕКРЕТАР:

Соня Луканова


* Публикувано на 24.08.2011 в 17:00 часа


Търсене
facebook
 
Колко често посещавате сайта на Община Козлодуй?