РЕШЕНИЕ №17 / 24.08.2011

Общинска избирателна комисия  гр.  Козлодуй


РЕШЕНИЕ
№ 17
Козлодуй, 24.08.2011


ОТНОСНО:  регистрация на политическа партия „НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ ЗА СТАБИЛНОСТ И ВЪЗХОД” за участие в изборите за общински съветници на 23 октомври 2011 г.


Постъпило е заявление от политическа партия „НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ ЗА СТАБИЛНОСТ И ВЪЗХОД”, подписано от представляващия  партията  Цветан Василев Стоянов, заведено под № 4 на 24 август  2011 г. в регистъра на партиите и коалициите от партии/инициативни комитети за участие в изборите за общински съветници на  23 октомври 2011 г.
Към заявлението са приложени: копие от удостоверение № 25 от 05.08.2011 за регистрацията  на партия  „НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ ЗА СТАБИЛНОСТ И ВЪЗХОД” в Централна избирателна комисия; пълномощно на Цветан Василев Стоянов да представлява партията пред Общинската избирателна комисия Козлодуй.

Изпълнени са изискванията на чл. 76, ал. 1 и чл. 95 от Изборния кодекс за участие в изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.
Предвид изложеното и на основание чл. 33, ал. 1, т. 14 и чл. 95 от Изборния кодекс Общинската избирателна комисия

Р Е Ш И:

РЕГИСТРИРА политическа партия „НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ ЗА СТАБИЛНОСТ И ВЪЗХОД”за участие в изборите за общински съветници  на 23 октомври 2011 г.

Наименованието, с което  политическа партия „НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ ЗА СТАБИЛНОСТ И ВЪЗХОД”ще се изписва в бюлетината за  изборите за общински съветници  на 23 октомври 2011 г.  е  НДСВ

Решението може да се обжалва пред Централната избирателна комисия в срок до 3 дни от съобщаването му.ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Адриана Добрева

СЕКРЕТАР:

Соня Луканова


* Публикувано на 24.08.2011 в 17:00 часа


Търсене
facebook
 
УЧАСТВАТЕ ЛИ В БЛАГОТВОРИТЕЛНИ ИНИЦИАТИВИ?