РЕШЕНИЕ №19 / 24.08.2011

Общинска избирателна комисия  гр.  Козлодуй


РЕШЕНИЕ
№ 19
Козлодуй, 24.08.2011


ОТНОСНО:  регистрация на политическа партия „ДВИЖЕНИЕ ЗА ЕВРОПЕЙСКА ИНТЕГРАЦИЯ” за участие в изборите за кмет на община на 23 октомври 2011 г.


Постъпило е заявление от политическа партия „ДВИЖЕНИЕ ЗА ЕВРОПЕЙСКА ИНТЕГРАЦИЯ”, подписано от представляващия  партията  Белослава Драгомирова Пенчовска, заведено под № 3 на 24 август  2011 г. в регистъра на партиите и коалициите от партии/инициативни комитети за участие в изборите за кмет на община на  23 октомври 2011 г.
Към заявлението са приложени: копие от удостоверение № 79 от 08.08.2011 за регистрацията  на партия  „ДВИЖЕНИЕ ЗА ЕВРОПЕЙСКА ИНТЕГРАЦИЯ” в Централна избирателна комисия; удостоверение за регистрация на партия „ДВИЖЕНИЕ ЗА ЕВРОПЕЙСКА ИНТЕГРАЦИЯ” на Софийски градски съд по ф.д. № 439 от 2011 г., издадено на 05.08.2011 г. и протокол от заседание на Централен съвет на партия „ДВИЖЕНИЕ ЗА ЕВРОПЕЙСКА ИНТЕГРАЦИЯ” от 05.08.2011 г.


Изпълнени са изискванията на чл. 76, ал. 1 и чл. 95 от Изборния кодекс за участие в изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.


Предвид изложеното и на основание чл. 33, ал. 1, т. 14 и чл. 95 от Изборния кодекс Общинската избирателна комисия

Р Е Ш И:

РЕГИСТРИРА политическа партия „ДВИЖЕНИЕ ЗА ЕВРОПЕЙСКА ИНТЕГРАЦИЯ” за участие в изборите за кмет на община  на 23 октомври 2011 г.

Наименованието, с което  политическа партия „ДВИЖЕНИЕ ЗА ЕВРОПЕЙСКА ИНТЕГРАЦИЯ” ще се изписва в бюлетината за  изборите за кмет на община  на 23 октомври 2011 г.  е

ПП  ДВИЖЕНИЕ ЗА ЕВРОПЕЙСКА ИНТЕГРАЦИЯ

Решението може да се обжалва пред Централната избирателна комисия в срок до 3 дни от съобщаването му.ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Адриана Добрева

СЕКРЕТАР:

Соня Луканова


* Публикувано на 24.08.2011 в 17:00 часа


Търсене
Харесва ли ви новата визия на сайта?
facebook