РЕШЕНИЕ №20 / 24.08.2011

Общинска избирателна комисия  гр.  Козлодуй


РЕШЕНИЕ
№ 20
Козлодуй, 24.08.2011


ОТНОСНО:  регистрация на политическа партия „ДРОМ” за участие в изборите за кмет на кметство на 23 октомври 2011 г.


Постъпило е заявление от политическа партия „ДРОМ”, подписано от представляващия  партията  Илия Янков Илиев, заведено под № 7 на 24 август  2011 г. в регистъра на партиите и коалициите от партии/инициативни комитети за участие в изборите за кмет  на кметство на  23 октомври 2011 г.
Към заявлението са приложени: копие от удостоверение № 72 от 08.08.2011 за регистрацията  на партия  „ДРОМ” в Централна избирателна комисия; пълномощно на Красимир Николов Михайлов да представлява партията пред Общинската избирателна комисия Козлодуй и протокол от заседание на управителния съвет на партия „ДРОМ” от 19.07.2011 г.


Изпълнени са изискванията на чл. 76, ал. 1 и чл. 95 от Изборния кодекс за участие в изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.


Предвид изложеното и на основание чл. 33, ал. 1, т. 14 и чл. 95 от Изборния кодекс Общинската избирателна комисия

Р Е Ш И:

РЕГИСТРИРА политическа партия „ДРОМ” за участие в изборите за кмет на кметство на 23 октомври 2011 г.

Наименованието, с което  политическа партия „ДРОМ” ще се изписва в бюлетина за  изборите за кмет на кметство  на 23 октомври 2011 г.  е

партия ДРОМ

Решението може да се обжалва пред Централната избирателна комисия в срок до 3 дни от съобщаването му.ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Адриана Добрева

СЕКРЕТАР:

Соня Луканова


* Публикувано на 24.08.2011 в 17:00 часа


Търсене
facebook
 
УЧАСТВАТЕ ЛИ В БЛАГОТВОРИТЕЛНИ ИНИЦИАТИВИ?