РЕШЕНИЕ №21 / 25.08.2011

Общинска избирателна комисия  гр.  Козлодуй


РЕШЕНИЕ
№ 21
Козлодуй, 25.08.2011


ОТНОСНО:  регистрация на политическа партия „ЕДИННА НАРОДНА ПАРТИЯ” за участие в изборите за общински съветници на 23 октомври 2011 г.

Постъпило е заявление от политическа партия „ЕДИННА НАРОДНА ПАРТИЯ” подписано от представляващия  партията  Мария Василева Капон, заведено под № 7 на 24 август  2011 г. в регистъра на партиите и коалициите от партии/инициативни комитети за участие в изборите за общински съветници на 23 октомври 2011 г.
Към заявлението са приложени: копие от удостоверение № 57 от 08.08.2011 за регистрацията  на партия  „ЕДИННА НАРОДНА ПАРТИЯ” в Централна избирателна комисия; пълномощно на Димитър Василев Владимиров да подаде заявление за регистрация пред Общинска избирателна комисия; протокол от заседание на национален партиен съвет на партия „ЕДИННА НАРОДНА ПАРТИЯ” от 17.07.2011 г. и протокол от заседание на изпълнителния съвет на „ЕДИННА НАРОДНА ПАРТИЯ” от 14.06.2011 г.


Изпълнени са изискванията на чл. 76, ал. 1 и чл. 95 от Изборния кодекс за участие в изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.


Предвид изложеното и на основание чл. 33, ал. 1, т. 14 и чл. 95 от Изборния кодекс Общинската избирателна комисия

Р Е Ш И:

РЕГИСТРИРА политическа партия „ЕДИННА НАРОДНА ПАРТИЯ” за участие в изборите за общински съветници  на 23 октомври 2011 г.

Наименованието, с което  политическа партия „ЕДИННА НАРОДНА ПАРТИЯ” ще се изписва в бюлетината за  изборите за общински съветници  на 23 октомври 2011 г.  е

ЕДИННА НАРОДНА ПАРТИЯ

Решението може да се обжалва пред Централната избирателна комисия в срок до 3 дни от съобщаването му.ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Адриана Добрева

СЕКРЕТАР:

Соня Луканова


* Публикувано на 25.08.2011 в 17:00 часа


Търсене
Колко често посещавате сайта на Община Козлодуй?
facebook