РЕШЕНИЕ №24 / 25.08.2011

Общинска избирателна комисия  гр.  Козлодуй


РЕШЕНИЕ
№ 24
Козлодуй, 25.08.2011

ОТНОСНО:  регистрация на местна коалиция от партии „ЛИДЕР”, „ВЯРА МОРАЛ РОДОЛЮБИЕ ОТГОВОРНОСТ – НАЦИОНАЛЕН ИДЕАЛ ЗА ЕДИНСТВО” за участие в изборите за общински съветници на 23 октомври 2011 г.

Постъпило е заявление от местна коалиция от партии „ЛИДЕР”, „ВЯРА МОРАЛ РОДОЛЮБИЕ ОТГОВОРНОСТ – НАЦИОНАЛЕН ИДЕАЛ ЗА ЕДИНСТВО” подписано от представляващия местната коалиция Симеон Иванов Симеонов, заведено под № 8 на 25 август  2011 г. в регистъра на партиите и коалициите от партии/инициативни комитети за участие в изборите за общински съветници на 23 октомври 2011 г.
Към заявлението са приложени: решение за образуване на местна коалиция от 15.08.2011 г., в което е посочен Симеон Иванов Симеонов надлежно упълномощен да я представлява; образец от подписа на лицето представляващо местната коалиция; пълномощно с което Румен Димитров Христов е упълномощен да подпише решението за образуване на местна коалиция от партии от страна на  ПП  „ВЯРА МОРАЛ РОДОЛЮБИЕ ОТГОВОРНОСТ – НАЦИОНАЛЕН ИДЕАЛ ЗА ЕДИНСТВО” ; пълномощно с което Симеон Иванов Симеонов е упълномощен да подпише решението за образуване на местна коалиция от партии от страна на  ПП  „ЛИДЕР”;удостоверение № 4 от 01.08.2011 г. за регистрация на ПП „ВЯРА МОРАЛ РОДОЛЮБИЕ ОТГОВОРНОСТ – НАЦИОНАЛЕН ИДЕАЛ ЗА ЕДИНСТВО” в Централна избирателна комисия; удостоверение № 18 от 05.08.2011 г. за регистрация на ПП „ЛИДЕР” в Централна избирателна комисия и удостоверение № 502 от 24.08.2011 г. за новооткрита банкова сметка на ПП”ЛИДЕР”


Изпълнени са изискванията на чл. 76, ал. 1 и чл. 95 от Изборния кодекс за участие в изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.


Предвид изложеното и на основание чл. 33, ал. 1, т. 14 и чл. 95 от Изборния кодекс Общинската избирателна комисия

Р Е Ш И:

РЕГИСТРИРА местна коалиция от партии „ЛИДЕР”, „ВЯРА МОРАЛ РОДОЛЮБИЕ ОТГОВОРНОСТ – НАЦИОНАЛЕН ИДЕАЛ ЗА ЕДИНСТВО” за участие в изборите за общински съветници  на 23 октомври 2011 г.

Наименованието, с което  местната коалиция от партии  „ЛИДЕР”, „ВЯРА МОРАЛ РОДОЛЮБИЕ ОТГОВОРНОСТ – НАЦИОНАЛЕН ИДЕАЛ ЗА ЕДИНСТВО” ще се изписва в бюлетината за  изборите за общински съветници на 23 октомври 2011 г.  е

„ЛИДЕР”, „ВЯРА МОРАЛ РОДОЛЮБИЕ ОТГОВОРНОСТ – НАЦИОНАЛЕН ИДЕАЛ ЗА ЕДИНСТВО”

Решението може да се обжалва пред Централната избирателна комисия в срок до 3 дни от съобщаването му.ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Адриана Добрева

СЕКРЕТАР:

Соня Луканова


* Публикувано на 25.08.2011 в 17:00 часа


Търсене
facebook
 
УЧАСТВАТЕ ЛИ В БЛАГОТВОРИТЕЛНИ ИНИЦИАТИВИ?