РЕШЕНИЕ №26 / 25.08.2011

Общинска избирателна комисия  гр.  КозлодуйРЕШЕНИЕ
№ 26
Козлодуй, 25.08.2011


ОТНОСНО:  регистрация на политическа партия „АТАКА” за участие в изборите за кмет на община на 23 октомври 2011 г.

Постъпило е заявление от политическа партия „АТАКА” подписано от представляващия  партията  Волен Николов Сидеров, заведено под № 5 на 25 август  2011 г. в регистъра на партиите и коалициите от партии/инициативни комитети за участие в изборите за кмет на община на 23 октомври 2011 г.
Към заявлението са приложени: копие от удостоверение № 9 от 03.08.2011 за регистрацията  на партия  „АТАКА” в Централна избирателна комисия; пълномощно на Елена Димитрова Рангелова от 22.08.2011 г. да подаде заявление за регистрация пред Общинска избирателна комисия; протокол от заседание на централен сбор на политическа партия „АТАКА” от 25.07.2011 г.


Изпълнени са изискванията на чл. 76, ал. 1 и чл. 95 от Изборния кодекс за участие в изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.


Предвид изложеното и на основание чл. 33, ал. 1, т. 14 и чл. 95 от Изборния кодекс Общинската избирателна комисия

Р Е Ш И:

РЕГИСТРИРА политическа партия „АТАКА” за участие в изборите за кмет на община  на 23 октомври 2011 г.

Наименованието, с което  политическа партия „АТАКА” ще се изписва в бюлетината за  изборите за кмет на община  на 23 октомври 2011 г.  е

партия „АТАКА”

Решението може да се обжалва пред Централната избирателна комисия в срок до 3 дни от съобщаването му.ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Адриана Добрева

СЕКРЕТАР:

Соня Луканова


* Публикувано на 25.08.2011 в 17:00 часа


Търсене
facebook
 
УЧАСТВАТЕ ЛИ В БЛАГОТВОРИТЕЛНИ ИНИЦИАТИВИ?