РЕШЕНИЕ №31 / 26.08.2011

Общинска избирателна комисия  гр.  Козлодуй


РЕШЕНИЕ
№ 31
Козлодуй, 26.08.2011


ОТНОСНО:  регистрация на политическа партия „НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ ЕДИНСТВО” за участие в изборите за общински съветници на 23 октомври 2011 г.

Постъпило е заявление от политическа партия „НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ ЕДИНСТВО”” подписано от представляващия  партията  Валери Емилов Петров, заведено под № 11 на 26 август  2011 г. в регистъра на партиите и коалициите от партии/инициативни комитети за участие в изборите за общински съветници на 23 октомври 2011 г.
Към заявлението са приложени: копие от удостоверение № 47 от 08.08.2011 за регистрацията  на партия  „НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ ЕДИНСТВО” в Централна избирателна комисия; пълномощно от 23.08.2011 г. на Валери Емилов Петров  да представлява партията  пред Общинска избирателна комисия; протокол  № 2 от заседание на изпълнителния съвет на политическа партия „НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ ЕДИНСТВО” от 16.08.2011 г.


Изпълнени са изискванията на чл. 76, ал. 1 и чл. 95 от Изборния кодекс за участие в изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.


Предвид изложеното и на основание чл. 33, ал. 1, т. 14 и чл. 95 от Изборния кодекс Общинската избирателна комисия

Р Е Ш И:

РЕГИСТРИРА политическа партия „НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ ЕДИНСТВО” за участие в изборите за общински съветници  на 23 октомври 2011 г.

Наименованието, с което  политическа партия „НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ ЕДИНСТВО” ще се изписва в бюлетината за  изборите за общински съветници  на 23 октомври 2011 г.  е

ПП „Национално движение Единство”

Решението подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в срок до 3 дни от обявяването му.ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Адриана Добрева

СЕКРЕТАР:

Соня Луканова


* Публикувано на 26.08.2011 в 17:00 часа


Търсене
facebook
 
Харесва ли ви новата визия на сайта?