РЕШЕНИЕ №33 / 26.08.2011

Общинска избирателна комисия  гр.  Козлодуй


РЕШЕНИЕ
№ 33
Козлодуй, 26.08.2011


ОТНОСНО:  регистрация на политическа партия „КОМУНИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ НА БЪЛГАРИЯ” за участие в изборите за общински съветници на 23 октомври 2011 г.

Постъпило е заявление от политическа партия „КОМУНИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ НА БЪЛГАРИЯ” подписано от представляващия  партията  Ваня Първанова Каменова, заведено под № 13 на 26 август  2011 г. в регистъра на партиите и коалициите от партии/инициативни комитети за участие в изборите за общински съветници на 23 октомври 2011 г.
Към заявлението са приложени: копие от удостоверение № 41 от 08.08.2011 за регистрацията  на партия  „КОМУНИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ НА БЪЛГАРИЯ”  в Централна избирателна комисия; пълномощно № 27 от 12.08.2011 г. на Ваня Първанова Каменова да представлява партията  пред Общинска избирателна комисия; препис извлечение от протокол  от пленарно заседание на централния комитет на политическа партия „КОМУНИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ НА БЪЛГАРИЯ” от 25.06.2011 г.


Изпълнени са изискванията на чл. 76, ал. 1 и чл. 95 от Изборния кодекс за участие в изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.


Предвид изложеното и на основание чл. 33, ал. 1, т. 14 и чл. 95 от Изборния кодекс Общинската избирателна комисия

Р Е Ш И:

РЕГИСТРИРА политическа партия „КОМУНИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ НА БЪЛГАРИЯ” за участие в изборите за общински съветници  на 23 октомври 2011 г.

Наименованието, с което  политическа  партия „КОМУНИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ НА БЪЛГАРИЯ”” ще се изписва в бюлетината за  изборите за общински съветници  на 23 октомври 2011 г.  е

Комунистическа партия на България

Решението може да се обжалва пред Централната избирателна комисия в срок до 3 дни от съобщаването му.ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Адриана Добрева

СЕКРЕТАР:

Соня Луканова


* Публикувано на 26.08.2011 в 17:00 часа


Търсене
Колко често посещавате сайта на Община Козлодуй?
facebook