Решения на ОИК

Решение №235 / 02.10.2014

Относно: Избран за общински съветник следващият в листата кандидат на ПП "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ" 

   

Решение №234 / 19.09.2014

Относно: Избран за общински съветник следващият в листата кандидат на ПП "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ"

   

Решение №233 / 17.03.2014г.

Относно: Избран за общински съветник следващият в листата кандидат на КП "ГЕРБ ПРОЕКТ ПРОМЯНА.BG"

   

Решение №232 / 10.03.2014г.

Относно: Избран за общински съветник следващият в листата кандидат на КП "ГЕРБ ПРОЕКТ ПРОМЯНА.BG"

   

Решение №231 / 24.07.2013г.

ОТНОСНО: Избран за общински съветник следващият в листата кандидат на КП „ГЕРБ ПРОЕКТ ПРОМЯНА.BG”

   

РЕШЕНИЕ № 230 / 18.12.2012 г.

ОТНОСНО: Протоколно решение на ЦИК от 25.10.2012 г.

   

РЕШЕНИЕ № 229 / 12.10.2012 г.

ОТНОСНО: Избран за общински съветник следващият в листата кандидат на ПП БСП

   

РЕШЕНИЕ № 228 / 11.10.2012 г.

ОТНОСНО: Приемане работата от компютърната обработка на данните от гласуването от частичен избор за кмет на кметство Хърлец, община Козлодуй, произведен на 07 октомври 2012 г. извършена от „Информационно обслужване” АД, гр.Враца съгласно договор № 399/27.09.2012г.

   

РЕШЕНИЕ № 227 / 08.10.2012 г.

ОТНОСНО: Обявяване на резултатите от частични избори за кмет на кметство Хърлец, община Козлодуй, произведени на 07 октомври 2012 г. за отделните кандидатски листи, предложени от партии, коалиции от партии и инициативни комитети по реда на вписване в бюлетината за гласуване за кмет на кметство
   

РЕШЕНИЕ № 226 / 07.10.2012 г.

ОТНОСНО: Жалба от Валери Петров Игнатов – представляващ ИК за издигане на независим кандидат за кмет на кметство Хърлец в частичен избор на 7 октомври 2012г.

   

РЕШЕНИЕ № 225 / 07.10.2012 г.

ОТНОСНО: Жалба от Васил Цветанов Стоянов – председател на ОбС на БСП Козлодуй 

   

РЕШЕНИЕ № 224 / 07.10.2012 г.

ОТНОСНО: Жалба от Людмил Благоев Маринов – Общински съветник от политическа партия „Българска социалистическа партия” в Община Козлодуй

   

РЕШЕНИЕ № 223 / 07.09.2012 г.

ОТНОСНО: Жалба от Васил Цветанов Стоянов – председател на ОбС на БСП Козлодуй 

   

РЕШЕНИЕ №222 / 07.10.2012г.

ОТНОСНО: Жалба от Васил Цветанов Стоянов – председател на ОбС на БСП Козлодуй 

   

РЕШЕНИЕ № 221 / 06.10.2012 г.

ОТНОСНО: промяна в състава на членове на Секционни избирателни комисии в община Козлодуй предложени от ПП „АТАКА”, назначени с решение № 206 от  11.09.2012 г. на ОИК Козлодуй

   

РЕШЕНИЕ № 220 / 05.10.2012 г.

ОТНОСНО: регистриране на застъпници на кандидата за кмет на кметство Хърлец, община Козлодуй от листата на ПП EНП в частичен избор за кмет на кметство Хърлец, община Козлодуй на 7 октомври 2012 год.

   

РЕШЕНИЕ № 219 / 05.10.2012 г.

ОТНОСНО: регистриране на застъпници на независимия кандидат за кмет на кметство Хърлец, община Козлодуй Ваньо Константинов Димитров издигнат от Инициативен Комитет в частичен избор за кмет на кметство Хърлец, община Козлодуй на 7 октомври 2012 год.

   

РЕШЕНИЕ № 218 / 03.10.2012 г.

ОТНОСНО:  поправка на техническа грешка в Решение № 206 от 11 септември 2012 г. на ОИК
   

РЕШЕНИЕ № 217 / 03.10.2012 г.

ОТНОСНО: регистриране на застъпници на независимия кандидат за кмет на кметство Хърлец, община Козлодуй Валери Петров Димитров издигнат от Инициативен Комитет в частичен избор за кмет на кметство Хърлец, община Козлодуй на 7 октомври 2012 год.
   

РЕШЕНИЕ № 216 / 03.10.2012 г.

ОТНОСНО: регистриране на застъпници на кандидата за кмет на кметство Хърлец, община Козлодуй от листата на ПП БСП в частичен избор за кмет на кметство Хърлец, община Козлодуй на 7 октомври 2012 год.
   

РЕШЕНИЕ № 215 / 02.10.2012 г.

ОТНОСНО: Разпределяне членовете на ОИК за отговорници на формираните избирателни секции в кметство Хърлец, община Козлодуй, област Враца за частичен избор за кмет, насрочен на 7 октомври 2012 г. с № 062000016,  № 062000017 и № 062000018, съгласно Решение № 186 от 28.08.2012 г. на ОИК Козлодуй.
   

РЕШЕНИЕ № 214 / 28.09.2012 г.

ОТНОСНО: Извършена проверка на комисията, определена с Решение № 122 от 08.10.2011г. на ОИК Козлодуй по повод постъпила жалба от Ваньо Константинов Димитров, независим кандидат за кмет на кметство Хърлец, община Козлодуй в частичен избор за кмет на кметство Хърлец, община Козлодуй на 07.10.2012г. и Решение № 213 от 26.09.2012г. на ОИК Козлодуй
   

РЕШЕНИЕ № 213 / 26.09.2012 Г.

ОТНОСНО: Жалба от Ваньо Константинов Димитров независим кандидат за кмет на кметства Хърлец, община Козлодуй в частичен избор за кмет на кметство Хърлец, община Козлодуй
   

РЕШЕНИЕ № 212 / 26.09.2012 г.

ОТНОСНО:  гласуване на избиратели с увреждане на опорно-двигателния апарат или на зрението в кметство Хърлец, община Козлодуй в частичен избор за кмет на кметство Хърлец, община Козлодуй на 7 октомври 2012г.
   

РЕШЕНИЕ № 211 / 24.09.2012 г.

ОТНОСНО: Служебен контрол при провеждането на предизборната кампания за частичен избор на кмет на кметство Хърлец, община Козлодуй на 7 октомври 2012г. относно разпространяване на агитационни материал на нерегламентираните за това места в с.Хърлец
   

РЕШЕНИЕ № 210 / 17.09.2012 г.

ОТНОСНО: възлагане на компютърна обработка на данните от гласуването в частични избори за кмет на кметство с. Хърлец на 07 октомври 2012 г.
   

РЕШЕНИЕ № 209 / 17.09.2012 г.

ОТНОСНО: утвърждаване на технически образци на бюлетините за частичен избор за кмет на Кметство Хърлец на 7 октомври 2012г. и отпечатването им
   

РЕШЕНИЕ № 208 / 17.09.2012 г.

ОТНОСНО:  поправка на техническа грешка в Решение № 206 от 11.09.2012г. на ОИК
   

РЕШЕНИЕ № 207 / 11.09.2012 г.

ОТНОСНО: Назначаване комисия по чл.242, ал.7 от Изборния кодекс за частичните избори в кметство Хърлец, община Козлодуй, област Враца за частичния избор за кмет, насрочен на 07 октомври 2012г.

   

РЕШЕНИЕ № 206 / 11.09.2012 г.

ОТНОСНО: Назначаване на Секционните избирателни комисии, в кметство Хърлец, община Козлодуй, област Враца за частичния избор за кмет, насрочен на 07 октомври 2012г.

   

РЕШЕНИЕ № 205 / 06.09.2012 г.

ОТНОСНО:Определяне чрез жребий на реда за участие в диспутите на кандидатите, регистрирани от партиите, коалициите от партии, местните коалиции от партии и инициативните комитети по регионалните радио и телевизионни центрове в частичните избори за кмет на кметство с. Хърлец, община Козлодуй  на 07 октомври 2012г.

   

РЕШЕНИЕ № 204 / 06.09.2012 г.

ОТНОСНО: Определяне чрез жребий на номерата на партиите, коалициите от партии, местните коалиции от партии и инициативните комитети, регистрирани в Общинска избирателна комисия - Козлодуй за частичните избори за кмет на кметство с. Хърлец, община Козлодуй  на 07 октомври 2012г.

   

РЕШЕНИЕ № 203 / 06.09.2012 г.

ОТНОСНО: Отмяна на решение 200 и 201 от 05.09.2012 г. на ОИК Козлодуй
   

РЕШЕНИЕ № 202 / 06.09.2012 г.

ОТНОСНО: Регистрация на ПАУЛА КОЙЧЕВА МАРИНОВА от с. Хърлец за кмет на кметство с. Хърлец, община Козлодуй  на 07 октомври 2012 год. от партия „Единна народна партия”
   

РЕШЕНИЕ № 201 / 05.09.2012 г.

ОТНОСНО:Определяне чрез жребий на реда за участие в диспутите на кандидатите, регистрирани от партиите, коалициите от партии, местните коалиции от партии и инициативните комитети по регионалните радио и телевизионни центрове в частичните избори за кмет на кметство с. Хърлец, община Козлодуй  на 07 октомври 2012г.

   

РЕШЕНИЕ № 200 / 05.09.2012 г.

ОТНОСНО: Определяне чрез жребий на номерата на партиите, коалициите от партии, местните коалиции от партии и инициативните комитети, регистрирани в Общинска избирателна комисия - Козлодуй за частичните избори за кмет на кметство с. Хърлец, община Козлодуй  на 07 октомври 2012г.

   

РЕШЕНИЕ № 199 / 01.09.2012 г.

ОТНОСНО:  Регистрация на „ЕДИННА НАРОДНА ПАРТИЯ” за участие в частичните избори за кмет на кметство с. Хърлец, община Козлодуй на 07 октомври 2012г.
Постъпило е заявление от „ЕДИННА НАРОДНА ПАРТИЯ” подписано от представляващия  партията  Мария Василева Капон, заведено под № 8 от 01 септември  2012 г. в регистъра на партиите и коалициите от партии/инициативни комитети за участие в частичните избори за кмет на кметство с. Хърлец, община Козлодуй на 07 октомври 2012г.
   

РЕШЕНИЕ № 198 / 01.09.2012 г.

ОТНОСНО: Регистрация на ОГНЕМИР ДИМИТРОВ СИМОВ от с. Хърлец за кмет на кметство с. Хърлец, община Козлодуй  на 07 октомври 2012год. от партия „Българска социалистическа партия”

   

РЕШЕНИЕ № 197 / 01.09.2012 г.

ОТНОСНО: Регистрация на политическа партия „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ” за участие в частичните избори за кмет на кметство с. Хърлец на 07 октомври 2012г.

   

РЕШЕНИЕ № 196 / 01.09.2012 г.

ОТНОСНО: Регистрация на политическа партия „РЕД, ЗАКОННОСТ И СПРАВЕДЛИВОСТ” за участие в частичните избори за кмет на кметство с. Хърлец на 07 октомври 2012г.
   

РЕШЕНИЕ № 195 / 31.08.2012 г.

ОТНОСНО:  Регистрация на политическа партия „БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ” за участие в  частичните изборите за  кмет на кметство с. Хърлец на 07 октомври 2012 г.

   

РЕШЕНИЕ № 194 / 31.08.2012 г.

ОТНОСНО:  регистрация на политическа партия „НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ ЗА СТАБИЛНОСТ И ВЪЗХОД” за участие в  частичните изборите за  кмет на кметство с. Хърлец на 07 октомври 2012 г.

   

РЕШЕНИЕ № 193 / 31.08.2012 г.

ОТНОСНО:  Регистрация на ВАЛЕРИ ПЕТРОВ ДИМИТРОВ от с. Хърлец като независим кандидат за кмет на кметство с. Хърлец, община Козлодуй.
   

РЕШЕНИЕ № 192 / 31.08.2012 г.

ОТНОСНО:  Регистрация на ВАНЬО КОНСТАНТИНОВ ДИМИТРОВ от с. Хърлец като независим кандидат за кмет на кметство с. Хърлец, община Козлодуй.

   

РЕШЕНИЕ №191 / 30.08.2012 г.

ОТНОСНО:  регистрация на ПП „ГЕРБ” за участие в  частичните избори за кмет на кметство с. Хърлец на 07 октомври 2012 г.

   

РЕШЕНИЕ № 190 / 29.08.2012 г.

ОТНОСНО: регистриране на инициативен комитет за издигане на кандидат за кмет на  кметство в с. Хърлец  Ваньо Константинов Димитров за частичните избори на 07 октомври 2012 г.

   

РЕШЕНИЕ № 189 / 29.08.2012 г.

ОТНОСНО: регистриране на инициативен комитет за издигане на кандидат за кмет на  кметство в с. Хърлец Валери Петров Димитров за частичните избори на 07 октомври 2012 г.

   

РЕШЕНИЕ № 188 / 28,08,2012 г.

Относно: начина на разпределяне и преразпределяне на местата в СИК в кметство Хърлец, община Козлодуй, област Враца за частичния избор за кмет, насрочен на 7 октомври 2012 г.

   

РЕШЕНИЕ № 187 / 28,08,2012 г.

ОТНОСНО:  Определяне броя на членовете на всяка отделна секционна избирателна комисия  (СИК) в кметство Хърлец, община Козлодуй, област Враца за частичния избор за кмет, насрочен на 7 октомври 2012 г.
   

РЕШЕНИЕ № 186 / 28,08,2012 г.

ОТНОСНО:  Формиране единните номера на избирателните секции в кметство Хърлец, община Козлодуй, област Враца за частичния избор за кмет, насрочен на 7 октомври 2012 г.

   

РЕШЕНИЕ № 185 / 28.08.2012 г.

ОТНОСНО: Вътрешна организация на Общинска избирателна комисия – Козлодуй при провеждане на  частичен избор за кмет на кметство Хърлец, община Козлодуй, област Враца насрочен на 7 октомври 2012 г.
   

РЕШЕНИЕ №184 / 19.06.2012г.

ОТНОСНО: Избран за общински съветник следващият в листата кандидат на КП „ГЕРБ ПРОЕКТ ПРОМЯНА.BG”

   

РЕШЕНИЕ №183 / 01.06.2012г.

ОТНОСНО: Уведомяване на ЦИК за предсрочното прекратяване на пълномощията на кмета на кметство Хърлец, община Козлодуй и провеждане на частичен избор за кмет на кметство Хърлец, община Козлодуй 
   

РЕШЕНИЕ №182 / 14.11.2011г.

ОТНОСНО: обявяване за избран на следващ в листата кандидат за общински съветник от ПП БСП на мястото на избран общински съветник неположил клетва.
   

РЕШЕНИЕ №181 / 08.11.2011

ОТНОСНО: избор на трима члена на ОИК, които да разпечатат помещението за съхранение на книжата от изборите в изпълнение на т.15 от Решение № 1098-ПВР/МИ от 06.10.2011г. на ЦИК
   

РЕШЕНИЕ №180 / 08.11.2011

ОТНОСНО: прекратяване пълномощията на избран общински съветник от листата на КП”ЛИДЕР”, „ВЯРА МОРАЛ РОДОЛЮБИЕ ОТГОВОРНОСТ – НАЦИОНАЛЕН ИДЕАЛ ЗА ЕДИНСТВО”
   

РЕШЕНИЕ №179 / 01.11.2011

ОТНОСНО: Избран за общински съветник следващият в листата кандидат на КП „ГЕРБ ПРОЕКТ ПРОМЯНА.BG"
   

РЕШЕНИЕ №178 / 31.10.2011

ОТНОСНО: Обявяване на резултатите от изборите за кмет на кметство Крива бара, община Козлодуй, произведени на 30 октомври 2011 г. за отделните кандидатски листи, предложени от партии, коалиции от партии и инициативни комитети по реда на вписване в бюлетината за гласуване за кмет на кметство
   

РЕШЕНИЕ №177 / 31.10.2011

ОТНОСНО: Обявяване на резултатите от изборите за кмет на кметство Бутан, община Козлодуй, произведени на 30 октомври 2011 г. за отделните кандидатски листи, предложени от партии, коалиции от партии и инициативни комитети по реда на вписване в бюлетината за гласуване за кмет на кметство
   

РЕШЕНИЕ №176 / 31.10.2011

ОТНОСНО: Обявяване на резултатите от изборите за кмет на община Козлодуй, произведени на 30 октомври 2011 г. за отделните кандидатски листи, предложени от партии, коалиции от партии и инициативни комитети по реда на вписване в бюлетината за гласуване за кмет на община
   

РЕШЕНИЕ №175 / 30.10.2011

ОТНОСНО:  жалба от Цветан Иванов Йорданов, независим кандидат за кмет на кметство Крива бара, община Козлодуй за нарушения при гласуването в изборния ден в СИК 0620000027
   

РЕШЕНИЕ №174 / 30.10.2011


ОТНОСНО:  поправка на грешка в Решение № 170 от 28 октомври 2011 г. на ОИК
   

РЕШЕНИЕ №173 / 29.10.2011

ОТНОСНО: Промяна в състава на членове на Секционни избирателни комисии в община Козлодуй предложени от ПП ГЕРБ, назначени с решение № 115 от  26.09.2011 г. на ОИК Козлодуй
   

РЕШЕНИЕ №172 / 29.10.2011

ОТНОСНО: Промяна в състава на членове на Секционни избирателни комисии в община Козлодуй предложени от КП”СИНЯТА КОАЛИЦИЯ”, назначени с решение № 115 от· 26.09.2011 г. на ОИК Козлодуй
   

РЕШЕНИЕ №171 / 29.10.2011

ОТНОСНО:  жалба от ПП БСП относно агитационни материали разпространени в нарушение на ИК от предизборния щаб на кандидата за кмет на община Козлодуй Румен Маноев
   

РЕШЕНИЕ №170 / 28.10.2011г.

ОТНОСНО: промяна в състава на членове на Секционни избирателни комисии на територията на община Козлодуй, назначени с решение № 115 от 26.09.2011 г. на ОИК Козлодуй
   

РЕШЕНИЕ №169 / 28.10.2011г.

ОТНОСНО: промяна в състава на членове на Секционни избирателни комисии на територията на община Козлодуй, назначени с решение № 115 от 26.09.2011 г. на ОИК Козлодуй
   

РЕШЕНИЕ №168 / 28.10.2011г.

ОТНОСНО: Промяна в състава на членове на Секционни избирателни комисии в община Козлодуй предложени от ПП ГЕРБ, назначени с решение № 115 от  26.09.2011 г. на ОИК Козлодуй
   

РЕШЕНИЕ №167 / 28.10.2011г.

ОТНОСНО: Промяна в състава на членове на Секционни избирателни комисии в община Козлодуй предложени от ПП ГЕРБ, назначени с решение № 115 от  26.09.2011 г. на ОИК Козлодуй
   

РЕШЕНИЕ №166 / 28.10.2011г.

ОТНОСНО: промяна в състава на членове на Секционни избирателни комисии на територията на община Козлодуй, предложени от ПП БСП, назначени с решение № 115 от 26.09.2011 г. на ОИК Козлодуй
   

РЕШЕНИЕ №165 / 27.10.2011г.

ОТНОСНО: регистриране на застъпници на независим кандидат за кмет на кметство с.Бутан, община Козлодуй за  ІІ-ри тур на изборите за кмет на община и кметове на кметства на 30 октомври 2011г
   

РЕШЕНИЕ №164 / 25.10.2011г.

ОТНОСНО: Обявяване на резултатите от изборите за кмет на кметство Крива бара, община Козлодуй, произведени на 23 октомври 2011 г. за отделните кандидатски листи, предложени от партии, коалиции от партии и инициативни комитети по реда на вписване в бюлетината за гласуване за кмет на община
   

РЕШЕНИЕ №163 / 25.10.2011г.

ОТНОСНО: Обявяване на резултатите от изборите за кмет на кметство Бутан, община Козлодуй, произведени на 23 октомври 2011 г. за отделните кандидатски листи, предложени от партии, коалиции от партии и инициативни комитети по реда на вписване в бюлетината за гласуване за кмет на община
   

РЕШЕНИЕ №162 / 25.10.2011г.

ОТНОСНО: Обявяване на резултатите от изборите за кмет на кметство Гложене, община Козлодуй, произведени на 23 октомври 2011 г. за отделните кандидатски листи, предложени от партии, коалиции от партии и инициативни комитети по реда на вписване в бюлетината за гласуване за кмет на община
   

РЕШЕНИЕ №161 / 25.10.2011г.

ОТНОСНО: Обявяване на резултатите от изборите за кмет на кметство Хърлец, община Козлодуй, произведени на 23 октомври 2011 г. за отделните кандидатски листи, предложени от партии, коалиции от партии и инициативни комитети по реда на вписване в бюлетината за гласуване за кмет на община
   

РЕШЕНИЕ №160 / 25.10.2011г.

ОТНОСНО: Обявяване на резултатите от изборите за общински съветници в община Козлодуй, област Враца, произведени на 23 октомври 2011 г. за отделните кандидатски листи, предложени от партии, коалиции от партии и инициативни комитети по реда на вписване в бюлетината за гласуване за общински съветници
   

РЕШЕНИЕ №159 / 25.10.2011г.

ОТНОСНО: Обявяване на резултатите от изборите за кмет на община Козлодуй, област Враца, произведени на 23 октомври 2011 г. за отделните кандидатски листи, предложени от партии, коалиции от партии и инициативни комитети по реда на вписване в бюлетината за гласуване за кмет на община
   

РЕШЕНИЕ №158 / 25.10.2011г.

ОТНОСНО: регистриране на застъпници на кандидата  за кмет на община Козлодуй от ПП БСП за  ІІ-ри тур на изборите за кмет на община и кметове на кметства на 30 октомври 2011 г
   

РЕШЕНИЕ №157 / 25.10.2011г.

ОТНОСНО: Промяна в състава на членове на Секционни избирателни комисии в община Козлодуй предложени от ПП ГЕРБ, назначени с решение № 129 от  14.10.2011 г. на ОИК Козлодуй
   

РЕШЕНИЕ №156 / 25.10.2011г.

ОТНОСНО: Насрочване втори тур за кмет на кметство Крива бара в община Козлодуй
   

РЕШЕНИЕ №155 / 25.10.2011г.

ОТНОСНО: Насрочване втори тур за кмет на кметство Бутан в община Козлодуй
   

РЕШЕНИЕ №154 / 25.10.2011г.

ОТНОСНО: Насрочване втори тур за кмет на община Козлодуй
   

РЕШЕНИЕ №153 / 23.10.2011г.

ОТНОСНО: Промяна в състава на комисията по чл.242, ал.7 от Изборния кодекс за изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г
   

РЕШЕНИЕ №152 / 23.10.2011

ОТНОСНО: Жалба от КП „Нов Козлодуй” относно нарушения в изборния ден в СИК 062000004 в община Козлодуй
   

РЕШЕНИЕ №151 / 22.10.2011

ОТНОСНО: Регистриране на застъпници на кандидата за кмет на кметство Бутан и общински съветници в община Козлодуй от листата на ПП „Ред законност справедливост” за изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011г.
   

РЕШЕНИЕ №150 / 22.10.2011

ОТНОСНО: Регистриране на застъпници на кандидата за кмет на община Козлодуй от листата на ПП „АТАКА” за изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011г.
   

РЕШЕНИЕ №149 / 22.10.2011

ОТНОСНО: Промяна в състава на членове на Секционни избирателни комисии в община Козлодуй предложени от КП СИНЯТА КОАЛИЦИЯ, назначени с решение № 115 от  26.09.2011 г. на ОИК Козлодуй
   

РЕШЕНИЕ №148 / 21.10.2011

ОТНОСНО: Регистриране на застъпници на кандидати за общински съветници и кмет на община от листата на КП „СИНЯТА КОАЛИЦИЯ на КОЗЛОДУЙ” за изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011г.
   

РЕШЕНИЕ №147 / 21.10.2011

ОТНОСНО: Промяна в състава на членове на Секционни избирателни комисии в община Козлодуй предложени от ПП ГЕРБ, назначени с решение № 129 от  14.10.2011 г. на ОИК Козлодуй
   

РЕШЕНИЕ №146 / 21.10.2011

ОТНОСНО: Жалба от ПП „ВМРО-Българско Национално Движение” досежно агитационни материали на КП „ЛИДЕР”, „ВЯРА МОРАЛ РОДОЛЮБИЕ ОТГОВОРНОСТ – НАЦИОНАЛЕН ИДЕАЛ ЗА ЕДИНСТВО”
   

РЕШЕНИЕ №145 / 21.10.2011

ОТНОСНО: регистриране на застъпници на кандидата за кмет на община Козлодуй от листата на ПП „АТАКА” за изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011г
   

РЕШЕНИЕ №144 / 21.10.2011

ОТНОСНО: регистриране на застъпници на кандидати за общински съветници от листата на ПП „ВМРО-Българско национално движение” за изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011г
   

РЕШЕНИЕ №143 / 21.10.2011

ОТНОСНО: регистриране на застъпници на кандидати за общински съветници и кмет на община от листата на КП „Нов Козлодуй” за изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011г
   

РЕШЕНИЕ №142 / 21.10.2011

ОТНОСНО: регистриране на застъпници на независим кандидат за кмет на кметство с.Гложене, община Козлодуй за изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г
   

РЕШЕНИЕ №141 / 21.10.2011

ОТНОСНО: регистриране на застъпници на кандидати  за общински съветници от листата на ПП БСП за изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г
   

РЕШЕНИЕ №140 / 20.10.2011

ОТНОСНО: Регистриране на застъпници на кандидати за общински съветници от листата на ПП „Движение за права и свободи” за изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.
   

РЕШЕНИЕ №139 / 20.10.2011

ОТНОСНО: Регистриране на застъпници на кандидати  за общински съветници от листата на ПП БСП за изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.
   

РЕШЕНИЕ №138 / 20.10.2011

ОТНОСНО: Промяна в състава на членове на Секционни избирателни комисии в община Козлодуй предложени от ПП ГЕРБ, назначени с решение № 115 от 26.09.2011 г. на ОИК Козлодуй
   

РЕШЕНИЕ №137 / 19.10.2011

ОТНОСНО: Регистриране на застъпници на независим кандидат за кмет на кметство с.Бутан, община Козлодуй за изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.
   

РЕШЕНИЕ №136 / 19.10.2011

ОТНОСНО: Регистриране на застъпници на независим кандидат за кмет на кметство с.Бутан, община Козлодуй за изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.
   

РЕШЕНИЕ №135 / 19.10.2011

ОТНОСНО: Промяна в състава на членове на Секционни избирателни комисии в община Козлодуй предложени от ПП АТАКА, назначени с решение № 115 от 26.09.2011 г. на ОИК Козлодуй
   

РЕШЕНИЕ №134 / 19.10.2011

ОТНОСНО: Регистриране на застъпници на кандидати за общински съветници от листата на ПП „ЕСИ” за изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.
   

РЕШЕНИЕ №133 / 19.10.2011

ОТНОСНО: Регистриране на застъпници на кандидати  за общински съветници от листата на КП ГЕРБ-ПРОЕКТ ПРОМЯНА.BG за изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.
   

РЕШЕНИЕ №132 / 18.10.2011

ОТНОСНО: Регистриране на застъпници на независим кандидат за кмет на кметство с. Крива бара, издигнат от Инициативен комитет  за изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.
   

РЕШЕНИЕ №131 / 17.10.2011

ОТНОСНО: Промяна в състава на членове на Секционни избирателни комисии на територията на община Козлодуй, предложени от ПП БСП, назначени с решение № 115 от 26.09.2011 г. на ОИК Козлодуй
   

РЕШЕНИЕ №130 / 17.10.2011

ОТНОСНО: Регистриране на застъпници на кандидати  за общински съветници от листата на КП ГЕРБ-ПРОЕКТ ПРОМЯНА.BG за изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.
   

РЕШЕНИЕ №129 / 14.10.2011

ОТНОСНО: Промяна в състава на членове на Секционни избирателни комисии в община Козлодуй предложени от ПП ГЕРБ, назначени с решение № 115 от 26.09.2011 г. на ОИК Козлодуй
   

РЕШЕНИЕ №128 / 14.10.2011

ОТНОСНО: Разпределяне членовете на ОИК за отговорници за 27-те СИК в община Козлодуй в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 год.
   

РЕШЕНИЕ №127 / 14.10.2011

ОТНОСНО: Определяне на член/ове/ на ОИК – Козлодуй, които да предадат изборните книжа и материали на председателите на СИК и ПСИК в община Козлодуй и да подпишат протоколи за предаването на изборните книжа и материали.
   

РЕШЕНИЕ №126 / 14.10.2011

ОТНОСНО: Гласуване на избиратели с увреждане на опорно-двигателния апарат или на зрението в община Козлодуй в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011г.
   

РЕШЕНИЕ №125 / 13.10.2011

ОТНОСНО: Жалба на Трифон Димитров Цветков с.Крива бара, община Козлодуй кандидат за кмет на кметство с.Крива бара, община Козлодуй издигнат от ПП БСП в изборите на 23 октомври 2011г.
   

РЕШЕНИЕ №124 / 12.10.2011

ОТНОСНО: Промяна в състава на членове на Секционни избирателни комисии на територията на община Козлодуй, назначени с решение № 115 от 26.09.2011 г. на ОИК Козлодуй
   

РЕШЕНИЕ №123 / 10.10.2011

ОТНОСНО: регистриране на застъпници на кандидати  за общински съветници от листата на КП „ЛИДЕР”, „ВЯРА МОРАЛ РОДОЛЮБИЕ,ОТГОВОРНОСТ-НАЦИОНАЛЕН ИДЕАЛ ЗА ЕДИНСТВО” за изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г
   

РЕШЕНИЕ №122 / 08.10.2011

ОТНОСНО: Определяне комисия от членове на ОИК, която да контролира провеждането на предизборната кампания в община Козлодуй по отношение поставянето на агитационни материали – плакати на регламентираните за това места в община Козлодуй и съставните кметства с.Хърлец, с.Гложене, с.Бутан и с.Крива бара
   

РЕШЕНИЕ №121 / 08.10.2011

ОТНОСНО: Жалба от вх. № 39/08.10.2011 г. от Цоло Цолов представляващ ПП БСП, Козлодуй
   

РЕШЕНИЕ №120 / 08.10.2011

ОТНОСНО: Жалба от вх. № 38/07.10.2011 г. от Ангел Кольов Лалюв и Иво Тошков Симеонов представляващи местна коалиция „ГЕРБ – ПРОЕКТ ПРОМЯНА.BG”
   

РЕШЕНИЕ №119 / 08.10.2011

ОТНОСНО: Поправка на техническа грешка в и т.11 от Решение № 115 от 26.09.2011 г.на ОИК
   

РЕШЕНИЕ №118 / 05.10.2011

ОТНОСНО: Назначаване комисия по чл.242, ал.7 от Изборния кодекс за изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.
   

РЕШЕНИЕ №117 / 26.09.2011

ОТНОСНО: Образуване на подвижна секционна избирателна комисия в община Козлодуй  в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.
   

РЕШЕНИЕ №116 / 26.09.2011

ОТНОСНО: Определяне на член на ОИК Козлодуй, който да подпише решенията на комисията за образуване на подвижна секционна избирателна комисия и за назначаване съставите на секционните избирателни комисии в община Козлодуй в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.
   

РЕШЕНИЕ №115 / 26.09.2011

ОТНОСНО: Назначаване на Секционните избирателни комисии, включително подвижна секционна избирателна комисия в община Козлодуй за изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.
   

РЕШЕНИЕ №114 / 21.09.2011

ОТНОСНО: Определяне чрез жребий на реда за участие в диспутите на кандидатите, регистрирани от партиите, коалициите от партии, местните коалиции от партии и инициативните комитети по регионалните радио- и телевизионни центрове в изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г. в община Козлодуй
   

РЕШЕНИЕ №113 / 21.09.2011

ОТНОСНО: Определяне чрез жребий на номерата на партиите, коалициите от партии, местните коалиции от партии и инициативните комитети, регистрирани в Общинска избирателна комисия - Козлодуй в изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.
   

РЕШЕНИЕ №112 / 20.09.2011

ОТНОСНО: Контрол за изготвяне и обявяване на избирателните списъци в община Козлодуй
   

РЕШЕНИЕ №111 / 20.09.2011

ОТНОСНО: Поправка на техническа грешка в Решение № 98 от 17.09.2011 г.на ОИК
   

РЕШЕНИЕ №110 / 20.09.2011

ОТНОСНО: Поправка на техническа грешка в Решение № 95 от 17.09.2011 г. на ОИК
   

РЕШЕНИЕ №109 / 20.09.2011

ОТНОСНО: Регистрация на кандидатска листа за общински съветници в община Козлодуй
   

РЕШЕНИЕ №108 / 20.09.2011

ОТНОСНО: Регистрация на кандидатска листа за общински съветници в община Козлодуй
   

РЕШЕНИЕ №107 / 20.09.2011

ОТНОСНО: Регистрация на кандидатска листа за общински съветници в община Козлодуй
   

РЕШЕНИЕ №106 / 19.09.2011

ОТНОСНО: Регистрация на кандидатска листа за общински съветници в община Козлодуй
   

РЕШЕНИЕ №105 / 19.09.2011

ОТНОСНО: Регистрация на кандидат за кмет на кметство с.Хърлец, община Козлодуй
   

РЕШЕНИЕ №104 / 19.09.2011

ОТНОСНО: Регистрация на кандидат за кмет на община Козлодуй
   

РЕШЕНИЕ №103 / 19.09.2011

ОТНОСНО: Регистрация на кандидатска листа за общински съветници в община Козлодуй
   

РЕШЕНИЕ №102 / 19.09.2011

ОТНОСНО: Регистрация на кандидатска листа за общински съветници в община Козлодуй
   

РЕШЕНИЕ №101 / 19.09.2011

ОТНОСНО: Регистрация на кандидат за кмет на община Козлодуй
   

РЕШЕНИЕ №100 / 19.09.2011

ОТНОСНО: Регистрация на кандидатска листа за общински съветници в община Козлодуй
   

РЕШЕНИЕ №99 / 18.09.2011

ОТНОСНО: Регистрация на кандидатска листа за общински съветници в община Козлодуй
   

РЕШЕНИЕ №98 / 17.09.2011

ОТНОСНО: Регистрация на кандидатска листа за общински съветници в община Козлодуй
   

РЕШЕНИЕ №97 / 17.09.2011

ОТНОСНО: Регистрация на кандидат за кмет на кметство с. Бутан, община Козлодуй
   

РЕШЕНИЕ №96 / 17.09.2011

ОТНОСНО: Регистрация на кандидат за кмет на кметство с.Гложене, община Козлодуй
   

РЕШЕНИЕ №95 / 17.09.2011

ОТНОСНО: Регистрация на кандидат за кмет на кметство с.Хърлец, община Козлодуй
   

РЕШЕНИЕ №94 / 17.09.2011

ОТНОСНО: Регистрация на кандидат за кмет на община Козлодуй
   

РЕШЕНИЕ №93 / 17.09.2011

ОТНОСНО: Регистрация на кандидатска листа за общински съветници в община Козлодуй
   

РЕШЕНИЕ №92 / 17.09.2011

ОТНОСНО: Регистрация на кандидат за кмет на община Козлодуй
   

РЕШЕНИЕ №91 / 17.09.2011

ОТНОСНО: Определяне комисия от членове на ОИК, която да извърши проверка по изпълнението на заповед № 330 от 25.08.2011 год. на кмета на община Козлодуй относно обявяването на избирателните списъци в община Козлодуй на определените за това  места.
   

РЕШЕНИЕ №90 / 17.09.2011

ОТНОСНО: Процедура за определяне чрез жребий на реда за участие в диспутите на кандидатите, регистрирани от партиите, коалициите от партии, местните коалиции от партии и инициативните комитети по регионалните радио- и телевизионни центрове в изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.
   

РЕШЕНИЕ №89 / 17.09.2011

ОТНОСНО: Процедура за определяне чрез жребий на номерата в бюлетината за гласуване за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.
   

РЕШЕНИЕ №88 / 16.09.2011

ОТНОСНО: Регистрация на кандидатска листа за общински съветници в община Козлодуй
   

РЕШЕНИЕ №87 / 15.09.2011

ОТНОСНО: Регистрация на независим кандидат за общински съветник
   

РЕШЕНИЕ №86 / 15.09.2011

ОТНОСНО: Предизборната агитация в община Козлодуй в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и в изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.
   

РЕШЕНИЕ №85 / 14.09.2011

ОТНОСНО: Регистрация на кандидат за кмет на кметство с. Крива бара, община Козлодуй.

   

РЕШЕНИЕ №84 / 14.09.2011

ОТНОСНО: Регистрация на кандидат за кмет на кметство с. Гложене, община Козлодуй.

   

РЕШЕНИЕ №83 / 14.09.2011

ОТНОСНО: Регистрация на кандидат за кмет на кметство с. Гложене, община Козлодуй.

   

РЕШЕНИЕ №82 / 13.09.2011

ОТНОСНО: Определянето и обявяването на номерата на изборните райони в община Козлодуй

   

РЕШЕНИЕ №81 / 12.09.2011

ОТНОСНО: Предизборната кампания по регионалните радио- и телевизионни центрове в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и в изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.

   

РЕШЕНИЕ №80 / 12.09.2011

ОТНОСНО: Регистрация на кандидат за кмет на община Козлодуй.

   

РЕШЕНИЕ №79 / 12.09.2011

ОТНОСНО: Регистрация на кандидат за кмет на кметство с. Хърлец, община Козлодуй.

   

РЕШЕНИЕ №78 / 12.09.2011

ОТНОСНО: Регистрация на кандидат за кмет на кметство с. Бутан, община Козлодуй.
   

РЕШЕНИЕ №77 / 12.09.2011

ОТНОСНО: Регистрация на кандидатска листа за общински съветници в община Козлодуй

   

РЕШЕНИЕ №76 / 08.09.2011

ОТНОСНО: Регистрация на  АНТОН ОГНЯНОВ ТОДОРОВ  от с. Гложене като независим кандидат за кмет на кметство с. Гложене, община Козлодуй

   

РЕШЕНИЕ №75 / 08.09.2011

ОТНОСНО: Регистрация на ЦВЕТАН ИВАНОВ ЙОРДАНОВ  от с. Крива бара като независим кандидат за кмет на кметство с. Крива бара, община Козлодуй

   

РЕШЕНИЕ №74 / 07.09.2011

ОТНОСНО: Условията и реда за участие на застъпници и представители на политически партии, коалиции от партии и инициативни комитети в изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.

   

РЕШЕНИЕ №73 / 07.09.2011


ОТНОСНО: Начина на разпределяне и преразпределяне на местата в СИК в община Козлодуй за изборите за президент и вицепрезидент на републиката и изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.
   

РЕШЕНИЕ №72 / 02.09.2011

ОТНОСНО: Регистрация на ИВАЙЛО БОРИСОВ ИВАНОВ от с. Бутан като независим кандидат за кмет на кметство с. Бутан, община Козлодуй.

   

РЕШЕНИЕ №71 / 02.09.2011

ОТНОСНО: Упълномощаване на член на ОИК Козлодуй за предаване по опис приетата от комисията подписка на избиратели по чл.125, ал.2 от ИК

   

РЕШЕНИЕ №70 / 02.09.2011

ОТНОСНО: Определяне на броя на мандатите за общински съветници при произвеждане на изборите за общински съветници и кметове на община Козлодуй  на 23 октомври 2011 г.

   

Приложение към Решение № 69 / 01.09.2011 г.

ДЕКЛАРАЦИЯ (по чл. 16, ал. 3 от ИК)

   

РЕШЕНИЕ №69 / 01.09.2011

ОТНОСНО: Определяне броя на членовете на всяка отделна секционна избирателна комисия  (СИК) в община Козлодуй.

   

РЕШЕНИЕ №68 / 01.09.2011

ОТНОСНО: Формиране единните номера на избирателните секции в община Козлодуй.

   

РЕШЕНИЕ №67 / 30.08.2011

ОТНОСНО: Регистрация на СТЕФАН ИВАНОВ СТЕФАНОВ от с. Бутан като независим кандидат за кмет на кметство с. Бутан, община Козлодуй.

   

РЕШЕНИЕ №66 / 28.08.2011

ОТНОСНО: Определяне комисия от членове на ОИК, която да поставя и сваля решенията на ОИК на и от мястото, определено за обявяване на решенията по чл.33, ал.2 от ИК

   

РЕШЕНИЕ №65 / 28.08.2011

ОТНОСНО: Регистрация на местна коалиция от партии ПП”СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ” и ПП”ДЕМОКРАТИ ЗА СИЛНА БЪЛГАРИЯ” за участие в изборите за общински съветници на 23 октомври 2011 г.

   

РЕШЕНИЕ №64 / 28.08.2011

ОТНОСНО: Регистрация на местна коалиция от партии ПП”СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ” и ПП”ДЕМОКРАТИ ЗА СИЛНА БЪЛГАРИЯ” за участие в изборите за кметове на кметства с. Хърлец, с. Гложене, с. Бутан и с. Крива бара на 23 октомври 2011 г.

   

РЕШЕНИЕ №63 / 28.08.2011

ОТНОСНО: Регистрация на местна коалиция от партии ПП”СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ” и ПП”ДЕМОКРАТИ ЗА СИЛНА БЪЛГАРИЯ” за участие в изборите за кмет на община на 23 октомври 2011 г.

   

РЕШЕНИЕ №62 / 28.08.2011

ОТНОСНО: Регистрация на политическа партия „ОБЕДИНЕНА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ” за участие в изборите за общински съветници ·на 23 октомври 2011 г.

   

РЕШЕНИЕ №61 / 28.08.2011

ОТНОСНО: Регистрация на политическа партия „ОБЕДИНЕНА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ” за участие в изборите за кмет на община на 23 октомври 2011 г.

   

РЕШЕНИЕ №60 / 28.08.2011

ОТНОСНО: Регистрация на политическа партия „ОБЕДИНЕНА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ” за участие в изборите за кметове на кметства с.Хърлец, с. Гложене, с. Бутан и с. Крива бара на 23 октомври 2011 г.

   

РЕШЕНИЕ №59 / 28.08.2011

ОТНОСНО: Регистрация на политическа партия „ПАРТИЯ ЗА ХОРАТА ОТ НАРОДА” за участие в изборите за кметове на кметства с.Хърлец, с. Гложене, с. Бутан и с. Крива бара на 23 октомври 2011 г.

   

РЕШЕНИЕ №58 / 28.08.2011

ОТНОСНО: Регистрация на политическа партия „ПАРТИЯ ЗА ХОРАТА ОТ НАРОДА” за участие в изборите за кмет на община на 23 октомври 2011 г.

   

РЕШЕНИЕ №57 / 28.08.2011

ОТНОСНО: Регистрация на политическа партия „ПАРТИЯ ЗА ХОРАТА ОТ НАРОДА” за участие в изборите за общински съветници на 23 октомври 2011 г.

   

РЕШЕНИЕ №56 / 27.08.2011

ОТНОСНО: Регистрация на политическа партия „ЗЕМЕДЕЛСКИ СЪЮЗ „АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ” за участие в изборите за общински съветници на 23 октомври 2011 г.

   

РЕШЕНИЕ №55 / 27.08.2011

ОТНОСНО: Регистрация на политическа партия „СРЕДНА ЕВРОПЕЙСКА КЛАСА” за участие в изборите за кметове на кметства с. Хърлец, с. Гложене, с. Бутан и с. Крива бара на 23 октомври 2011 г.

   

РЕШЕНИЕ №54 / 27.08.2011

ОТНОСНО: Регистрация на политическа партия „СРЕДНА ЕВРОПЕЙСКА КЛАСА” за участие в изборите за кмет на община на 23 октомври 2011 г.

   

РЕШЕНИЕ №53 / 27.08.2011

ОТНОСНО: Регистрация на политическа партия „СРЕДНА ЕВРОПЕЙСКА КЛАСА” за участие в изборите за общински съветници на 23 октомври 2011 г.

   

РЕШЕНИЕ №52 / 27.08.2011

ОТНОСНО: Регистрация на политическа партия „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ” за участие в изборите за кметове на кметства с. Хърлец, с. Гложене, с. Бутан и с. Крива бара на 23 октомври 2011 г.

   

РЕШЕНИЕ №51 / 27.08.2011

ОТНОСНО: Регистрация на политическа партия „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ” за участие в изборите за кмет на община на 23 октомври 2011 г.

   

РЕШЕНИЕ №50 / 27.08.2011

ОТНОСНО: Регистрация на политическа партия „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ” за участие в изборите за общински съветници на 23 октомври 2011 г.

   

РЕШЕНИЕ №49 / 27.08.2011

ОТНОСНО: Регистрация на политическа партия „БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ” за участие в изборите за кметове на кметства с. Хърлец, с. Гложене, с.Бутан и с.Крива бара   на 23 октомври 2011 г.

   

РЕШЕНИЕ №48 / 27.08.2011

ОТНОСНО: Регистрация на политическа партия „БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ” за участие в изборите за кмет на община  на 23 октомври 2011 г.

   

РЕШЕНИЕ №47 / 27.08.2011

ОТНОСНО: Регистрация на политическа партия „БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ” за участие в изборите за общински съветници на 23 октомври 2011 г.

   

РЕШЕНИЕ №46 / 26.08.2011

ОТНОСНО: Регистрация на политическа партия „ВМРО-БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ” за участие в изборите общински съветници на 23 октомври 2011 г.

   

РЕШЕНИЕ №45 / 26.08.2011

ОТНОСНО: Регистрация на местна коалиция от партии ПП” ГЕРБ”, КОАЛИЦИЯ „ОДС-ОБЩНОСТ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ”, ПП”ДВИЖЕНИЕ ГЕРГЬОВДЕН” и ПП”ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ” за участие в изборите за кмет на кметства с. Хърлец, с. Гложене, с. Бутан и с. Крива бара на 23 октомври 2011 г.

   

РЕШЕНИЕ №44 / 26.08.2011

ОТНОСНО: Регистрация на местна коалиция от партии ПП” ГЕРБ”, КОАЛИЦИЯ „ОДС-ОБЩНОСТ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ”, ПП”ДВИЖЕНИЕ ГЕРГЬОВДЕН” и ПП”ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ” за участие в изборите за кмет на община на 23 октомври 2011 г.

   

РЕШЕНИЕ №43 / 26.08.2011

ОТНОСНО: Регистрация на местна коалиция от партии ПП” ГЕРБ”, КОАЛИЦИЯ „ОДС-ОБЩНОСТ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ”, ПП”ДВИЖЕНИЕ ГЕРГЬОВДЕН” и ПП”ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ” за участие в изборите за общински съветници на 23 октомври 2011 г.

   

РЕШЕНИЕ №42 / 26.08.2011

ОТНОСНО: Регистрация на местна коалиция от партии „ОБЕДИНЕН БЛОК НА ТРУДА Български лейбъристи” и „ДВИЖЕНИЕ ЕКСПЕРТИ ЗА РЕГИОНИТЕ” – за участие в изборите за кметове на кметства с. Хърлец, с. Гложене, с. Бутан и с. Крива бара на 23 октомври 2011 г.

   

РЕШЕНИЕ №41 / 26.08.2011

ОТНОСНО: Регистрация на местна коалиция от партии „ОБЕДИНЕН БЛОК НА ТРУДА Български лейбъристи” и „ДВИЖЕНИЕ ЕКСПЕРТИ ЗА РЕГИОНИТЕ” – за участие в изборите за кмет на община на 23 октомври 2011 г.

   

РЕШЕНИЕ №40 / 26.08.2011

ОТНОСНО: Регистрация на местна коалиция от партии „ОБЕДИНЕН БЛОК НА ТРУДА Български лейбъристи” и „ДВИЖЕНИЕ ЕКСПЕРТИ ЗА РЕГИОНИТЕ” – за участие в изборите за общински съветници на 23 октомври 2011 г.

   

РЕШЕНИЕ №39 / 26.08.2011

ОТНОСНО: Регистрация на политическа партия „СОЛИДАРНОСТ” за участие в изборите  за кметове на кметства Бутан, Гложене, Хърлец и Крива бара на 23 октомври 2011 г.

   

РЕШЕНИЕ №38 / 26.08.2011

ОТНОСНО: Регистрация на политическа партия „СОЛИДАРНОСТ” за участие в изборите  за кмет на община на 23 октомври 2011 г.

   

Търсене
Харесва ли ви новата визия на сайта?
facebook