ОИК Козлодуй

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

Работно време
09:00 - 17:00

Прием на документи
09:00 - 16:00 

 

АДРЕС: гр. Козлодуй, ул. "Христо Ботев" № 13,

Административна сграда на общината, първи етаж.

тел: 0973 85 853

email:  Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.

Моля, натиснете за да видите решенията на ОИК Козлодуй 

Официално становище на ОИК Козлодуй по казуса за предсрочно прекратяване правомощията на кмета

Във връзка с оспореното решение на ОИК – Козлодуй с № 230/18.12.2012 г., с което е оставен без уважение сигнал на Христо Тодоров Рибарев за нарушение на забраната по чл.41, ал.1 от ЗМСМА от кмета на общината Румен Василев Маноев и постановен отказ да се прекратят предсрочно правомощията на същия. На 18.03.2013 г., последната съдебна инстанция – Върховен Административен Съд на Република България се произнесе окончателно с определение № 3728/18.03.2013 г., с което потвърди определение на Административен Съд Враца по адм. дело №22/2013г. и остави без разглеждане жалбата против решението на ОИК.

Съдебните инстанции потвърдиха аргументите на ОИК, че няма нарушение на Закона за местното самоуправление и местната администрация, както и, че лицата подали сигнал до ОИК за предсрочно прекратяване на правомощията на кмета нямат пряк и непосредствен интерес да оспорват отказа на ОИК, тъй като, обжалвания акт не засяга лицето, което го атакува.

ОИК КозлодуйТърсене
УЧАСТВАТЕ ЛИ В БЛАГОТВОРИТЕЛНИ ИНИЦИАТИВИ?
facebook