Общинска администрация


pdf Заповед относно забрана за продажба на алкохолни напиткиС Ъ О Б Щ Е Н И Е

На 05.09.2012г. от 17.00 часа в сградата на Община Козлодуй, гр.Козлодуй, ул.”Христо Ботев” № 13 в залата на ОИК – Козлодуй, комисията ще проведе жребий за избор на поредните номера на партиите, коалициите от партии, местните коалиции от партии и инициативните комитети, регистрирани в Общинска избирателна комисия - Козлодуй за частичен избор за кмет на кметство Хърлец, община Козлодуй на 7 октомври 2012г., който е публичен.

На същата дата, място и час ОИК – Козлодуй ще проведе жребий за определяне реда за участие в диспутите на кандидатите, регистрирани от партиите, коалициите от партии, местните коалиции от партии и инициативните комитети по регионалните радио- и телевизионни центрове за частичен избор за кмет на кметство Хърлец, община Козлодуй на 7 октомври 2012г., който е публичен.

 ОИК - Козлодуй

pdf
 Заповед за определяне на местата в с. Хърлец за поставяне на агитационни материали

pdf
 Покана за консултации до политически партии и коалиции от партии
Във връзка с предстоящите на 07 октомври 2012 г. частични избори за кмет на кметство с. Хърлец, Община Козлодуй
уведомява избирателите, че могат да подават в кметството в с. Хърлец писмени заявления за:

 

1. Заявление за гласуване с подвижна избирателна урна - от избиратели с трайни увреждания, които не им позволяват да упражняват избирателното си право в изборното помещение, в срок до 06.09.2012 г. включително.

-Приложение №10

 

2. Заявления за вписване по настоящ адрес - от избиратели, чийто постоянен и     настоящ адрес /до 06.04..06.2012 г./ са в различни населени места, в срок до 22.09.2012 г. включително

-Приложение №7

 

3. Заявление за дописване в избирателните списъци по постоянен адрес – от  избиратели, които имат право да гласуват, но са пропуснати,

в срок до 05.10.2012 г. включително

-Приложение №6

 

4. Заявление за отстраняване на непълноти и грешки в избирателните списъци, в срок до 29.09.2012 г. включително.

-Приложение №8

pdf Заповед за определяне на местата за обявяване на избирателни списъци за частичен избор за кмет на с. Хърлец


pdf Заповед за образуване на общи избирателни секции на територията на с. Хърлец


УКАЗ № 228

На основание чл. 98, т. 1 от Конституцията на Република България във връзка с чл. 279, ал. 1 и 5 от Изборния кодекс

ПО С Т А Н О В Я В А М:

Насрочвам частичен избор за кмет на кмет­ство Хърлец, община Козлодуй, област Враца, на 7 октомври 2012 г.

Издаден в София на 12 юни 2012 г.

Президент на републиката:

Росен Плевнелиев

Подпечатан с държавния печат.

Министър на правосъдието:

Диана Ковачева

 
С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

Община Козлодуй уведомява лицата, включени в съставите на секционните избирателни комисии/подвижната секционна избирателна комисия и на комисията по чл. 242, ал. 7 от Изборния кодекс на територията на общината, че изплащането на еднократното възнаграждение за провеждането на първия тур на изборите – 23.10.2011 г.  ще се извършва ЛИЧНО на лицата /срещу документ за самоличност/ от 08.11.2011 г.  до 11.11.2011 г., на касата на общината, етаж ІІ, стая 204.

Заплащането е съгласно решения на ЦИК № 893-ПВР/МИ от 21.09.2011 г. и № 1099-ПВР/МИ от  06.10.2011

 

Справка по ЕГН или адрес за номера на избирателната секция и мястото на гласуване за изборите за президент и за местните избори

  


 

pdf  Заповед №405/12.10.2011г., относно избирателни секции в община Козлодуй за гласуване на избиратели с увреждания

pdf Покана до представителите на парламентарно представените партии и коалиции от партии и партии и коалиции от партии, които имат членове на Европейския Парламент за назначаване на комисия по член №242, ал. 7 от изборния кодекс

pdf Повторна покана до представителите на парламентарно представените партии и коалиции от партии и партии и коалиции от партии, които имат членове на Европейския Парламент за определяне състава на СИК

pdf Заповед на Кмета на общината за определяне на местата за поставяне на агитационни материали.

doc Съобщение относно гласуване в изборите на 23.10.2011г.

pdf Покана до представителите на парламентарно представените партии и коалиции от партии и партии и коалиции от партии, които имат членове на Европейския Парламент за определяне състава на СИК

doc Решение №56 относно назначаване на секционните избирателни комисии

doc Решение №69 относно определяне броя на членовете на всяка отделна секционна избирателна комисия (СИК) в община Козлодуй

doc Приложение към Решение № 69

doc Решение №73 относно начина на разпределяне и преразпределяне на местата в СИК в община Козлодуй за изборите за президент и вицепрезидент на републиката и изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.

doc Приложение 1: Предложение за състав на СИК

doc Приложение 2: Списък на резервни членове на СИК

xls Приложение 3: Таблица за разпределение на СИК

 


 

pdf Протокол №1 от консултациите с представителите на политическите сили, проведени при кмета на община Козлодуй, на 08.08.2011г.

pdf Съобщение до парламентарно представените партии и коалиции от партии

pdf Заповед №329 на кмета на община Козлодуй от 25.08.2011г., относно образуване и утвърждаване на общи избирателни секции на територията на община Козлодуй

pdf Заповед №330 на кмета на община Козлодуй от 25.08.2011г., относно определяне на местата за обявяване на избирателни списъци в община Козлодуй

 

Търсене
УЧАСТВАТЕ ЛИ В БЛАГОТВОРИТЕЛНИ ИНИЦИАТИВИ?
facebook