Поименен състав и контакти

 

 

Общински съветници

Политическа принадлежност

 

Стефан Спасов

Партия ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРИЯ

Йордан Иванински

Партия ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРИЯ

Симеон Симеонов

Местна коалиция „(БДЦ) – ПРОЕКТ ПРОМЯНА.BG”

Николай Петков

Местна коалиция „(БДЦ) – ПРОЕКТ ПРОМЯНА.BG”

Стефан Александров

Местна коалиция „(БДЦ) – ПРОЕКТ ПРОМЯНА.BG”

Юлиян Тошев

Местна коалиция „(БДЦ) – ПРОЕКТ ПРОМЯНА.BG”

Дучко Петров

Местна коалиция „(БДЦ) – ПРОЕКТ ПРОМЯНА.BG”

Марийка Коларова

Местна коалиция „Козлодуй”

Цоло Цолов

Местна коалиция „Козлодуй”

Боряна Добрева - Златанова

Местна коалиция „Козлодуй”

Стела Бачийска

Местна коалиция „Козлодуй”

Валери Попов

Местна коалиция „Козлодуй”

Анатолий Абаров

Местна коалиция „Козлодуй”

Велислав Торбов

ПП ГЕРБ

Валери Кирилов

ПП ГЕРБ

Ангел Лалюв

ПП ГЕРБ

Георги Калинов

ПП ГЕРБ

Ивайло Маринов

ПП ГЕРБ

Любомир Йотов

ПП ГЕРБ

Мая Занева

ПП ГЕРБ

Биляна Стояновска - Еленчева

Партия ДВИЖЕНИЕ ЗА РАДИКАЛНА ПРОМЯНА БЪЛГАРСКАТА ПРОЛЕТ

 

 

 

 

 

1.

Мая Занева -  председател

obsavetkozloduy@kozloduy.bg

predsedatelobs@kozloduy.bg

0886776683

2.

Стефан Спасов

stefan.spasov.spasov@abv.bg

0897035588

3.

Йордан Иванински

ivaninski1@mail.bg

0885249588

4.

Симеон Симеонов

moniagro@abv.bg

0899940655

5.

Николай Петков

npetkovaer@abv.bg

0899940637

6.

Стефан Александров

stefan_stefan@mail.bg

0889528455

7.

Юлиян Тошев

toshev_v@abv.bg

0888724207

8.

Дучко Петров

d_petkov@aer-bg.com

0899940650

9.

Марийка Коларова

mariakostova@abv.bg

0889502292

10.

Цоло Цолов

tsolotsolov@abv.bg

0886720689

11.

Боряна Добрева – Златанова

mcdaris@abv.bg 

0887292688

12.

Стела Бачийска

bachiyska@gmail.com

0878277758

13.

Валери Попов

valio_ink@abv.bg

0884666866

14.

Анатолий Абаров

a.abarov@abv.bg

0888566710

15.

Велислав Торбов

vvtorbov@abv.bg

0889515159

16.

Валери Кирилов

vmkirilov@abv.bg

0887414655

17.

Ангел Лалюв

anishou@abv.bg

0878976431

18.

Георги Калинов

kalinovi21@abv.bg

0889098442

19.

Ивайло Маринов

valq03@abv.bg

0888142340

20.

Любомир Йотов

lubomir.czp@mail.bg

0899120997

21.

Биляна Стояновска – Еленчева

zdrave1_kozloduy@abv.bg

0888240696

Търсене
УЧАСТВАТЕ ЛИ В БЛАГОТВОРИТЕЛНИ ИНИЦИАТИВИ?
facebook