Таксиметрови превозвачи - публичен регистър

                                             

                                              ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР
               (съгласно чл. 24а, ал.5 от Закона за автомобилните превози)
НА РАЗРЕШЕНИЯТА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ТАКСИМЕТРОВ ПРЕВОЗ НА ПЪТНИЦИ,
ИЗДАДЕНИ ОТ ОБЩИНА КОЗЛОДУЙ СЪС СРОК  ДО 31.12.2020 Г.
                                          (към 29 януари 2020 г.)

 

по ред

ФИРМА

РАЗРЕШЕНИЕ №

АВТОМОБИЛ С РЕГ. №

Единолични търговци

1

ЕТ "ВЕЛТОМ-95-ВЕЛИСЛАВ ТОМОВ", гр. Кпозлодуй

№ 2-2

ВР 6288 СА

2.

ЕТ „Илия Илиев - 2002”, гр.Козлодуй

№ 8-3

ВР 2918 ВК

3.

ЕТ „БEЛУЧИ Огнян Белчев” , гр.Козлодуй

№ 22

ВР 8711 ВМ

4.

ЕТ "АСЯ ИВАНОВА НОНОВА", гр. Козлодуй

№ 23

ВР 9034 ВТ

5.

ЕТ "ЮЛИ ОУ ДЖИ - ОГНЯН ОГНЯНОВ", гр. Козлодуй

№ 26-3

ВР 9771 СС

Юридически лица

6.

„Е-КОРЕКТ” ЕООД, гр.Враца

№ 25-3

ВР 5169 ВР

7.

„Е-КОРЕКТ” ЕООД, гр.Враца

№ 25-4

ВР 6094 СА

Търсене
Колко често посещавате сайта на Община Козлодуй?
facebook