Таксиметрови превозвачи - публичен регистър

                                             

                                              ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР
               (съгласно чл. 24а, ал.5 от Закона за автомобилните превози)
НА РАЗРЕШЕНИЯТА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ТАКСИМЕТРОВ ПРЕВОЗ НА ПЪТНИЦИ,
ИЗДАДЕНИ ОТ ОБЩИНА КОЗЛОДУЙ СЪС СРОК  ДО 31.12.2019 Г.
                                          (към 18 февруари 2019 г.)

 

по ред

ФИРМА

РАЗРЕШЕНИЕ №

АВТОМОБИЛ С РЕГ. №

Единолични търговци

1.

ЕТ „Илия Илиев - 2002”, гр.Козлодуй

№ 8-3

ВР 2918 ВК

2.

ЕТ "САТУРН-Ф-Цветан Петков", гр. Козлодуй

№ 5-1

ВР 8814 АТ

3.

ЕТ „БEЛУЧИ Огнян Белчев” , гр.Козлодуй

№ 22

ВР 8711 ВМ

Юридически лица

4.

„Е-КОРЕКТ” ЕООД,гр.Враца

№ 25-3

ВР 5169 ВР

5.

„Е-КОРЕКТ” ЕООД,гр.Враца

№ 25-4

ВР 6094 СА

Търсене
Харесва ли ви новата визия на сайта?
facebook