Комисия за защита от дискриминация

Комисия за защита на личните данни

Награда на херцога на Единбург

\"АЕЦ Козлодуй\" ЕАД

ДП РАО

Таксиметрови превозвачи - публичен регистър

                                             

                                              ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР
               (съгласно чл. 24а, ал.5 от Закона за автомобилните превози)
НА РАЗРЕШЕНИЯТА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ТАКСИМЕТРОВ ПРЕВОЗ НА ПЪТНИЦИ,
ИЗДАДЕНИ ОТ ОБЩИНА КОЗЛОДУЙ СЪС СРОК  ДО 31.12.2020 Г.
                                          (към 19 май 2020 г.)

 

по ред

ФИРМА

РАЗРЕШЕНИЕ №

АВТОМОБИЛ С РЕГ. №

Единолични търговци

1.

ЕТ "ВЕЛТОМ-95-ВЕЛИСЛАВ ТОМОВ", гр. Кпозлодуй

№ 2-2

ВР 6288 СА

2.

ЕТ "САТУРН - Ф - ЦВЕТАН ПЕТКОВ", гр. Козлодуй

№ 5-1

ВР 7757 ВВ

3.

ЕТ „Илия Илиев - 2002”, гр.Козлодуй

№ 8-3

ВР 2918 ВК

4.

ЕТ „БEЛУЧИ Огнян Белчев” , гр.Козлодуй

№ 22

ВР 8711 ВМ

5.

ЕТ "АСЯ ИВАНОВА НОНОВА", гр. Козлодуй

№ 23

ВР 9034 ВТ

6.

ЕТ "ЮЛИ ОУ ДЖИ - ОГНЯН ОГНЯНОВ", гр. Козлодуй

№ 26-3

ВР 9771 СС

Юридически лица

7.

"АН ДЖИ" ЕООД, гр. Козлодуй

№ 18-3

ВР 5672 СВ

8.

„Е-КОРЕКТ” ЕООД, гр.Враца

№ 25-3

ВР 5169 ВР

9.

„Е-КОРЕКТ” ЕООД, гр.Враца

№ 25-4

ВР 6094 СА

Свързани страници:

  1. Основна рубрика: Транспорт
  2. Таксиметрови превозвачи - публичен регистър - Текуща страница
  3. Движение на градския транспорт по часове в работни дни
  4. Междуградски автобусни линии
  5. Справки
  6. Движение на градския транспорт по часове в почивни дни

Търсене

COVID-19

Анкета

Резултати от анкета

Колко често посещавате сайта на Община Козлодуй?

Вие вече сте дали своя глас по този въпрос в анкетата!
Резултати :
Всеки ден :
41 % Complete (success)
Веднъж седмично :
16 % Complete (success)
Веднъж месечно, за да се ориентирам какво се случва :
9 % Complete (success)
Само когато имам нужда от информация :
34 % Complete (success)

УЧАСТВАТЕ ЛИ В БЛАГОТВОРИТЕЛНИ ИНИЦИАТИВИ?

Вие вече сте дали своя глас по този въпрос в анкетата!
Резултати :
Да, редовно, през цялата година :
58 % Complete (success)
Да, предимно по големи празници :
18 % Complete (success)
Не, имам друго виждане :
24 % Complete (success)

Харесва ли ви новата визия на сайта?

Вие вече сте дали своя глас по този въпрос в анкетата!
Резултати :
Да, определено :
56 % Complete (success)
Не особено :
41 % Complete (success)
Нямам мнение :
4 % Complete (success)

Банкова сметка на община Козлодуй

Facebook

 

GDPR

Проверка на данъчни задължения

Единен портал за електронни административни услуги

Оперативна програма Региони в растеж

Easy Pay

ePay.bg

Награди и отличия

Антикорупционен формуляр

Административен регистър

Комисия за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи