Таксиметрови превозвачи - публичен регистър

                                             

                                              ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР
               (съгласно чл. 24а, ал.5 от Закона за автомобилните превози)
НА РАЗРЕШЕНИЯТА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ТАКСИМЕТРОВ ПРЕВОЗ НА ПЪТНИЦИ,
ИЗДАДЕНИ ОТ ОБЩИНА КОЗЛОДУЙ СЪС СРОК  ДО 31.12.2019 Г.
                                          (към 23 април 2019 г.)

 

по ред

ФИРМА

РАЗРЕШЕНИЕ №

АВТОМОБИЛ С РЕГ. №

Единолични търговци

1.

ЕТ "ВЕЛТОМ-95-Велислав Томов"

№ 2-2

ВР 6288 СА

2.

ЕТ "САТУРН-Ф-Цветан Петков", гр. Козлодуй

№ 5-1

ВР 8814 АТ

3.

ЕТ „Илия Илиев - 2002”, гр.Козлодуй

№ 8-3

ВР 2918 ВК

4.

ЕТ „БEЛУЧИ Огнян Белчев” , гр.Козлодуй

№ 22

ВР 8711 ВМ

5.

ЕТ "ЮЛИ ОУ ДЖИ-Огнян Огнянов"

№ 26-3

ВР 0115 ВХ

6.

ЕТ "Ил Маг-Илия Гончев"

№ 28

ВР 5547 ВН

7.

ЕТ "ДИМИТЪР РУЙНОВ-МИТКО ТАКСИ"

№ 30-1

ВР 3972 ВТ

8.

ЕТ "ДИМИТЪР РУЙНОВ-МИТКО ТАКСИ"

№ 30-2

ВР 2999 ВТ

9.

ЕТ "Стефи - Стефани Боянова"

№ 31

ВР 4736 ВВ

Юридически лица

10.

"АН ДЖИ 2008" ЕООД, гр. Козлодуй
за сметка на Румен Горинов

№ 18

ВР 0980 ВТ

11.

"АН ДЖИ 2008" ЕООД, гр. Козлодуй
за сметка на Борислав Боянов

№ 18-1

ВР 0954 СС

12.

"АН ДЖИ 2008" ЕООД, гр. Козлодуй
за сметка на Милчо Минковски

№ 18-3

ВР 5672 СВ

13.

"АН ДЖИ 2008" ЕООД, гр. Козлодуй

№ 18-9

ВР 0871 СВ

14.

„Е-КОРЕКТ” ЕООД,гр.Враца

№ 25-2

ВР 4463 АТ

15.

„Е-КОРЕКТ” ЕООД,гр.Враца

№ 25-3

ВР 5169 ВР

16.

„Е-КОРЕКТ” ЕООД,гр.Враца

№ 25-4

ВР 6094 СА

Търсене
Харесва ли ви новата визия на сайта?
facebook