Комисия за защита от дискриминация

Комисия за защита на личните данни

Награда на херцога на Единбург

\"АЕЦ Козлодуй\" ЕАД

ДП РАО

"Центрове за настаняване от семеен тип", с. Хърлец и с. Гложене

ЦЕНТРОВЕ ЗА НАСТАНЯВАНЕ ОТ СЕМЕЕН ТИП ЗА ПЪЛНОЛЕТНИ ЛИЦА С ФИЗИЧЕСКИ УВРЕЖДАНИЯ (ЦНСТПЛФУ)
№ 1 И № 3 В СЕЛО ХЪРЛЕЦ И № 2 В СЕЛО ГЛОЖЕНЕ

 

 

thumb_cnst

„Центровете за настаняване от семеен тип”, с. Гложене са разкрити в началото на 2011 г. и предоставят дългосрочна социална услуга (СУ) в общността – резидентен тип за възрастни хора с физически увреждания, установени с ЕР от ТЕЛК/НЕЛК или ЛКК.
СУ в общността – резидентен тип означава осигуряване на подходящо равнище на интервенция и подкрепа, даваща възможност на потребителите да постигнат максимална самостоятелност и контрол над собствения си живот.
ЦНСТПЛФУ, с. Хърлец и с. Гложене са с общ капацитет от 45 места и представлява съвкупност от 3 самостоятелни центъра с капацитет 15 места за всеки един от тях.
Центровете са разположени в с. Хърлец и с. Гложене със следните помещения:
• Спални помещения, обзаведени с две или три легла, гардероб, шкафчета за лични вещи, маса, столове, телевизор;
• Кухня и кът за хранене, обзаведени с домакински електроуреди, съдове и прибори;
• Дневна стая, където през деня могат да се събират потребителите;
• Санитарни помещения с баня;
• Складово помещение.
Храната в ЦНСТПЛФУ, с. Хърлец и с. Гложене се доставя като външна услуга.
За потребителите, в съответствие с тяхната индивидуална необходимост и желание, се подсигурява комплекс от здравни, социални, образователни, културни и развлекателни дейности.
В населените места съществуват развити и ефективно действащи транспортни и комуникационни връзки.
За предоставянето и поддържането на среда, близка до семейната, се грижат квалифицирани служители, работещи по трудов договор, а именно: медицински сестри, санитари, трудотерапевти, социални работници, административен персонал.
Всяко настанено лице в ЦНСТПЛФУ заплаща месечна такса, съгласно Тарифа за таксите за социалните услуги, финансирани от Републиканския бюджет.

 

 

 

thumb_cnst2

Адрес: с. Хърлец – 3329, общ. Козлодуй
ул. „Антим I” № 2

Адрес: с. Гложене – 3327, общ. Козлодуй
ул. „Ленин” № 82

моб.тел.: 
0878313827

e-mail:cnstvhfu_harlets@abv.bg 
Управител: Пламенка Митрошанова

 

 

Свързани страници:

  1. Основна рубрика: Здравеопазване и социални дейности
  2. „Център за обществена подкрепа” , гр. Козлодуй
  3. Домашен социален патронаж
  4. „Дневен център за деца и младежи с увреждания”, гр.Козлодуй
  5. "Центрове за настаняване от семеен тип", с. Хърлец и с. Гложене - Текуща страница
  6. "Дневен център за пълнолетни лица с увреждания" (ДЦПЛУ), с.Хърлец
  7. „Дом за пълнолетни лица с умствена изостаналост”, с.Бутан
  8. „Център за социална рехабилитация и интеграция”, с.Бутан
  9. Защитено жилище за лица с умствена изостаналост (ЗЖЛУИ) и Защитено жилище за лица с психични разстройства (ЗЖЛПР) с. Гложене

Търсене

COVID-19

Анкета

Резултати от анкета

Колко често посещавате сайта на Община Козлодуй?

Вие вече сте дали своя глас по този въпрос в анкетата!
Резултати :
Всеки ден :
41 % Complete (success)
Веднъж седмично :
16 % Complete (success)
Веднъж месечно, за да се ориентирам какво се случва :
9 % Complete (success)
Само когато имам нужда от информация :
34 % Complete (success)

УЧАСТВАТЕ ЛИ В БЛАГОТВОРИТЕЛНИ ИНИЦИАТИВИ?

Вие вече сте дали своя глас по този въпрос в анкетата!
Резултати :
Да, редовно, през цялата година :
58 % Complete (success)
Да, предимно по големи празници :
18 % Complete (success)
Не, имам друго виждане :
24 % Complete (success)

Харесва ли ви новата визия на сайта?

Вие вече сте дали своя глас по този въпрос в анкетата!
Резултати :
Да, определено :
56 % Complete (success)
Не особено :
41 % Complete (success)
Нямам мнение :
4 % Complete (success)

Банкова сметка на община Козлодуй

Facebook

 

GDPR

Проверка на данъчни задължения

Единен портал за електронни административни услуги

Оперативна програма Региони в растеж

Easy Pay

ePay.bg

Награди и отличия

Антикорупционен формуляр

Административен регистър

Комисия за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи