Комисия за защита от дискриминация

Комисия за защита на личните данни

Награда на херцога на Единбург

\"АЕЦ Козлодуй\" ЕАД

ДП РАО

„Дневен център за деца и младежи с увреждания”, гр.Козлодуй

 

ДНЕВЕН ЦЕНТЪР ЗА ДЕЦА И МЛАДЕЖИ С УВРЕЖДАНИЯ (ДЦДМУ)
ГРАД КОЗЛОДУЙ

ДЦДМУ е комплекс от социални услуги, който създава условия за цялостно обслужване на потребителите през деня. Осигуряват се целодневна, полудневна грижа и почасови консултации със специалисти.  

В Дневния център са разработени следните програми за подкрепа:

 • Развитие на потенциала и повишаване на социализацията на потребителите, която включва слените модули: Ефективна комуникация; Умението за изслушване на другите; Модели за опознаване на другите; Поведенчески модели; Справяне с несигурността; Социални и граждански умения; Арт-терапия; Музикотерапия; Трудотерапия.
 • Формиране и развитие на знания и умения по български език, математика, социален свят, изобразително изкуство, КТД.
 • Развитие на социалните умения на потребителите, включващо следните модули: Комуникативни умения; Знания за живота; Грижа за себе си; Трудово възпитание; Ежедневни умения; Ориентация; Нравствено възпитание.
 • Подобряване и преодоляване на езиково-говорните нарушения.
 • Развитие на двигателните способности на потребителите, включващо модулите: Обща раздвижваща гимнастика; Специализирана гимнастика; Вертикализация.

 

Потребители на услугата са деца и младежи с увреждания от 3 до 35 години и техните семейства.

Към Дневния център  работи мултидисциплинарен екип, включващ социален работник, психолог, педагог, логопед, рехабилитатор, медицинска сестра и трудотерапевт.

 

Услугите са безплатни за деца до 18 години.

За потребителите на целодневна грижа е осигурен транспорт.


        


Адрес:
гр. Козлодуй – 3320

ул. „Стефан Караджа”, бивша  сграда „Неутрон”

тел./факс: 0973/80598

моб. тел.: 0885 37 59 47

e-mail: ksu_kozloduy@abv.bg
Управител: Ина Лилова

Свързани страници:

 1. Основна рубрика: Здравеопазване и социални дейности
 2. „Център за обществена подкрепа” , гр. Козлодуй
 3. Домашен социален патронаж
 4. „Дневен център за деца и младежи с увреждания”, гр.Козлодуй - Текуща страница
 5. "Центрове за настаняване от семеен тип", с. Хърлец и с. Гложене
 6. "Дневен център за пълнолетни лица с увреждания" (ДЦПЛУ), с.Хърлец
 7. „Дом за пълнолетни лица с умствена изостаналост”, с.Бутан
 8. „Център за социална рехабилитация и интеграция”, с.Бутан
 9. Защитено жилище за лица с умствена изостаналост (ЗЖЛУИ) и Защитено жилище за лица с психични разстройства (ЗЖЛПР) с. Гложене

Търсене

COVID-19

Анкета

Резултати от анкета

Колко често посещавате сайта на Община Козлодуй?

Вие вече сте дали своя глас по този въпрос в анкетата!
Резултати :
Всеки ден :
41 % Complete (success)
Веднъж седмично :
16 % Complete (success)
Веднъж месечно, за да се ориентирам какво се случва :
9 % Complete (success)
Само когато имам нужда от информация :
34 % Complete (success)

УЧАСТВАТЕ ЛИ В БЛАГОТВОРИТЕЛНИ ИНИЦИАТИВИ?

Вие вече сте дали своя глас по този въпрос в анкетата!
Резултати :
Да, редовно, през цялата година :
58 % Complete (success)
Да, предимно по големи празници :
18 % Complete (success)
Не, имам друго виждане :
24 % Complete (success)

Харесва ли ви новата визия на сайта?

Вие вече сте дали своя глас по този въпрос в анкетата!
Резултати :
Да, определено :
56 % Complete (success)
Не особено :
41 % Complete (success)
Нямам мнение :
4 % Complete (success)

Банкова сметка на община Козлодуй

Facebook

 

GDPR

Проверка на данъчни задължения

Единен портал за електронни административни услуги

Оперативна програма Региони в растеж

Easy Pay

ePay.bg

Награди и отличия

Антикорупционен формуляр

Административен регистър

Комисия за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи