„Център за социална рехабилитация и интеграция”, с.Бутан

„Център за социална рехабилитация и интеграция”, 

с. Бутан

thumb_csri

Центърът за социална рехабилитация и интеграция е разкрит на 14.02.2006 г.

В момента работи с капацитет 30 места и разполага с три бази:
с. Бутан, ул. ”Г. Димитров”, потребители са

предимно възрастни хора и хора с увреждания;
с. Бутан, кв. ”Надежда”, където работи с деца от малцинствата; деца, отпаднали от училище или с риск от отпадане; деца с девиантно поведение; деца в риск и т.н.;
в село Гложене, където засега се предлага само медицинска рехабилитация.

В ЦСРИ работи екип от специалисти, който включва: управител, социален работник, трудотерапевт, педагог, рехабилитатор, кинезитерапевт, мед. сестра, санитар.
ЦСРИ извършва дейности в следните направления:

 • Медицинска рехабилитация;
 • Социални консултации;
 • Образователно и професионално ориентиране;
 • Изготвяне на индивидуални програми за социално включване;
 • Други.

Част от услугите, които предоставя ЦСРИ, са:  

 • Социални консултации и административна помощ;
 • Информиране за видовете и условията за ползване на различни услуги (общински, административни, правни, здравни и др.);
 • Осигуряване на информация и помощ за включване в различни програми;
 • Включване в групи по интереси с цел създаване на социални контакти;
 • Различна по вид терапия – музикална терапия, изобразително изкуство, приложно изкуство, кукло и приказотерапия, фотография и др.;
 • Трудотерапия – шивачество, цветарство, градинарство, зоотерапия, битови умения, разговорна терапия и други;
 • Създаване на умения и навици с цел по-лесно включване в обществото;
 • Административно обслужване на нуждаещи се хора – попълване на молби и формуляри, съдействие при изготвяне на документи и др.;
 • Съдействие при настаняване в социално или здравно заведение;
 • Придружаване при посещение на лекар и др., когато лицето е трудноподвижно;
 • Помощ при закупуване на храна и лекарства;
 • Запознаване със законови и подзаконови нормативни документи, правилници и др.;
 • Домашни посещения;
 • Помощ при обучението на деца с образователни дефицити;
 • Професионално ориентиране;
 • Робата с родители на деца с проблеми;
 • Работа с деца, отпаднали или с риск от отпадане от училище;
 • Физикално лечение по назначение от специалист;
 • Двигателна рехабилитация;
 • Рехабилитация на лежащо болни по домовете;
 • Медицински манипулации – измерване на кръвно налягане и кръвна захар;
 • Консултиране за определен режим на живот и диети, съобразени със здравния статус на лицето;
 • Организиране на срещи с различни специалисти;
 • Организиране на лекции и беседи на различна тематика;
 • Други.

 

thumb_socdom3

Адрес: с. Бутан – 3326, общ. Козлодуй

ул. „Георги Димитров” № 82

тел.: 09168 / 2580 - с.Бутан

моб.тел.: 0886409255 - с.Бутан

e-mail: csri_butan@abv.bg

Управител: Силвия Момчилова

Свързани страници:

 1. Основна рубрика: Здравеопазване и социални дейности
 2. „Център за обществена подкрепа” , гр. Козлодуй
 3. Домашен социален патронаж
 4. „Дневен център за деца и младежи с увреждания”, гр.Козлодуй
 5. "Центрове за настаняване от семеен тип", с. Хърлец и с. Гложене
 6. "Дневен център за пълнолетни лица с увреждания" (ДЦПЛУ), с.Хърлец
 7. „Дом за пълнолетни лица с умствена изостаналост”, с.Бутан
 8. „Център за социална рехабилитация и интеграция”, с.Бутан - Текуща страница
 9. Защитено жилище за лица с умствена изостаналост (ЗЖЛУИ) и Защитено жилище за лица с психични разстройства (ЗЖЛПР) с. Гложене

Търсене

Колко често посещавате сайта на Община Козлодуй?

Вие вече сте дали своя глас по този въпрос в анкетата!
Резултати :
Всеки ден :
41 % Complete (success)
Веднъж седмично :
16 % Complete (success)
Веднъж месечно, за да се ориентирам какво се случва :
9 % Complete (success)
Само когато имам нужда от информация :
34 % Complete (success)

УЧАСТВАТЕ ЛИ В БЛАГОТВОРИТЕЛНИ ИНИЦИАТИВИ?

Вие вече сте дали своя глас по този въпрос в анкетата!
Резултати :
Да, редовно, през цялата година :
58 % Complete (success)
Да, предимно по големи празници :
18 % Complete (success)
Не, имам друго виждане :
24 % Complete (success)

Харесва ли ви новата визия на сайта?

Вие вече сте дали своя глас по този въпрос в анкетата!
Резултати :
Да, определено :
56 % Complete (success)
Не особено :
41 % Complete (success)
Нямам мнение :
4 % Complete (success)

facebook