МБАЛ “Св.Иван Рилски “-ЕООД

МБАЛ Св.Иван Рилски -ЕООД


Болницата се състои от четири функционално обособени стръктурни блока:


КОНСУЛТАТИВНО –ДИАГНОСТИЧЕН БЛОК

В състава на консултативно – диагностичния блок са разкрити и функционират приемно консултативни кабинети:

-вътрешен кабинет

-неврологичен кабинет

-педиатричен  кабинет

-акушеро-гинекологичен кабинет

-хирургичен кабинет

-кабинет по физикална и рехабилитационна медицина

-Отделение по образна диагностика

-Медико-диагностична лаборатория - клинична и микробиологична  

-ТЕЛК

 

СТАЦИОНАРЕН БЛОК

Вътрешно отделение - 34 легла. В отделението се лекуват пациенти със следните заболявания: гастроентерологични, кардиологични, нефрологични, заболявания на дихателната система, диагностика и лечението на сърдечно-съдови, белодробни и ендокринни заболявания.

Неврологично отделение - 12 легла.

Отделение по педиатрия - 10 легла-диагностично уточняване и лечение на деца

Акушеро-гинекологично отделение - 15 легла-обслужва родилки,гинекологично болни и бременни жени

Хирургично отделение - 14 легла - заболявания в областта на коремната хирургия, съдовата система, ортопедична и травматологична патология

Отделение по нервни болести - 12 легла

ОАИЛ-6 легла - комплексно постоперативно лечение, обезболяване, седиране и пълноценно парентерално хранене на оперирани болни.

Отделение по физикално и рехабилитационна медицина-14 легла - Заболявания на опорно-двигателния апарат.

Операционен блок

 

БОЛНИЧНА АПТЕКА

Открита през 1997г.-затворен тип, т.е.работи само за нуждите на стационара.

.

АДМИНИСТРАТИВНО - СТОПАНСКИ БЛОК

-Административен отдел;

-Стопански отдел;

-Помощни служби;

 

За контакти :МБАЛ “Св.Иван Рилски “ ЕООД

ул. ”Кирил и Методий” №1

Номератор:0973/8 12 11

Факс:0973/8 07 14

E-mail:mbal_kz@mail.bgmbal_kz@abv.bg

Управител : Д-р Олга Николова тел: 85 200

Главна мед.сестра:Господинка Йорданова  тел: 85 250

Дежурен лекар:85 236

Търсене
facebook
 
Колко често посещавате сайта на Община Козлодуй?