Комисия за защита от дискриминация

Комисия за защита на личните данни

Награда на херцога на Единбург

\"АЕЦ Козлодуй\" ЕАД

ДП РАО

МБАЛ “Св.Иван Рилски “-ЕООД

МБАЛ Св.Иван Рилски -ЕООД


Болницата се състои от четири функционално обособени стръктурни блока:


КОНСУЛТАТИВНО –ДИАГНОСТИЧЕН БЛОК

В състава на консултативно – диагностичния блок са разкрити и функционират приемно консултативни кабинети:

-вътрешен кабинет

-неврологичен кабинет

-педиатричен  кабинет

-акушеро-гинекологичен кабинет

-хирургичен кабинет

-кабинет по физикална и рехабилитационна медицина

-Отделение по образна диагностика

-Медико-диагностична лаборатория - клинична и микробиологична  

-ТЕЛК

 

СТАЦИОНАРЕН БЛОК

Вътрешно отделение - 34 легла. В отделението се лекуват пациенти със следните заболявания: гастроентерологични, кардиологични, нефрологични, заболявания на дихателната система, диагностика и лечението на сърдечно-съдови, белодробни и ендокринни заболявания.

Неврологично отделение - 12 легла.

Отделение по педиатрия - 10 легла-диагностично уточняване и лечение на деца

Акушеро-гинекологично отделение - 15 легла-обслужва родилки,гинекологично болни и бременни жени

Хирургично отделение - 14 легла - заболявания в областта на коремната хирургия, съдовата система, ортопедична и травматологична патология

Отделение по нервни болести - 12 легла

ОАИЛ-6 легла - комплексно постоперативно лечение, обезболяване, седиране и пълноценно парентерално хранене на оперирани болни.

Отделение по физикално и рехабилитационна медицина-14 легла - Заболявания на опорно-двигателния апарат.

Операционен блок

 

БОЛНИЧНА АПТЕКА

Открита през 1997г.-затворен тип, т.е.работи само за нуждите на стационара.

.

АДМИНИСТРАТИВНО - СТОПАНСКИ БЛОК

-Административен отдел;

-Стопански отдел;

-Помощни служби;

 

За контакти :МБАЛ “Св.Иван Рилски “ ЕООД

ул. ”Кирил и Методий” №1

Номератор:0973/8 12 11

Факс:0973/8 07 14

E-mail:mbal_kz@mail.bgmbal_kz@abv.bg

Управител : Д-р Олга Николова тел: 85 200

Главна мед.сестра:Господинка Йорданова  тел: 85 250

Дежурен лекар:85 236

Свързани страници:

  1. Основна рубрика: Здравеопазване
  2. МЦ”ЗДРАВЕ 1”ЕООД
  3. МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР”ДАРИС”ЕООД -Гр. Козлодуй
  4. МБАЛ “Св.Иван Рилски “-ЕООД - Текуща страница

Търсене

COVID-19

Анкета

Резултати от анкета

Колко често посещавате сайта на Община Козлодуй?

Вие вече сте дали своя глас по този въпрос в анкетата!
Резултати :
Всеки ден :
41 % Complete (success)
Веднъж седмично :
16 % Complete (success)
Веднъж месечно, за да се ориентирам какво се случва :
9 % Complete (success)
Само когато имам нужда от информация :
34 % Complete (success)

УЧАСТВАТЕ ЛИ В БЛАГОТВОРИТЕЛНИ ИНИЦИАТИВИ?

Вие вече сте дали своя глас по този въпрос в анкетата!
Резултати :
Да, редовно, през цялата година :
58 % Complete (success)
Да, предимно по големи празници :
18 % Complete (success)
Не, имам друго виждане :
24 % Complete (success)

Харесва ли ви новата визия на сайта?

Вие вече сте дали своя глас по този въпрос в анкетата!
Резултати :
Да, определено :
56 % Complete (success)
Не особено :
41 % Complete (success)
Нямам мнение :
4 % Complete (success)

Банкова сметка на община Козлодуй

Facebook

 

GDPR

Проверка на данъчни задължения

Единен портал за електронни административни услуги

Оперативна програма Региони в растеж

Easy Pay

ePay.bg

Награди и отличия

Антикорупционен формуляр

Административен регистър

Комисия за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи