Контакти

 

 

МЕСТНА КОМИСИЯ ЗА БОРБА СРЕЩУ ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИТЕ ПРОЯВИ НА МАЛОЛЕТНИТЕ И НЕПЪЛНОЛЕТНИТЕ

Община Козлодуй
ул. „Христо Ботев” № 13

 

 

Секретар:

Десислава Маринова

Тел. 0973/85 843

e-mail: mkbppmn_kozloduy@mail.bg

Търсене
УЧАСТВАТЕ ЛИ В БЛАГОТВОРИТЕЛНИ ИНИЦИАТИВИ?
facebook