Обществени възпитатели

 

ОБЩЕСТВЕНИТЕ ВЪЗПИТАТЕЛИ, КОИТО ЩЕ РАБОТЯТ В МК БППМН ПРЕЗ 2020 Г.
Приети на заседание на Пленарния състав, 17.01.2020 г., гр. Козлодуй

 

НУ „Васил Левски”, гр. Козлодуй

1. Иванка Цветанова - безработна


 

СУ „Христо Ботев”, гр. Козлодуй

1. Диляна Върганова – педагогически съветник
2. Деница Каменова – педагогически съветник


ПГЯЕ „Игор Курчатов”, гр. Козлодуй

1. Наталия Ботева – педагогически съветник
2. Желя Димитрова – здравен медиатор


ОУ „Васил Априлов”, с. Хърлец

1. Елеонора Иванова – учител


ОУ „Христо Ботев”, с. Гложене

1. Дияна Попова – учител


 

ОУ „Св. св. Кирил и Методий”, с. Бутан

1. Биляна Михайлова – учител
2. Анелия Енчева – учител
3. Лилия Димитрова - родител

4. Аделина Николова - учител


Към МК БППМН

1. Мирослав Ангелов – занимава се с малолетни и непълнолетни с разгледани възпитателни дела по чл.13, ал. 1 от З БППМН и настанени в СПИ и ВУИ.
2. Мария Абарова – социален работник в ДСП.

Търсене
facebook
 
Харесва ли ви новата визия на сайта?