Комисия за защита от дискриминация

Комисия за защита на личните данни

Награда на херцога на Единбург

\"АЕЦ Козлодуй\" ЕАД

ДП РАО

Обществени възпитатели

 

ОБЩЕСТВЕНИТЕ ВЪЗПИТАТЕЛИ, КОИТО ЩЕ РАБОТЯТ В МК БППМН ПРЕЗ 2020 Г.
Приети на заседание на Пленарния състав, 17.01.2020 г., гр. Козлодуй

 

НУ „Васил Левски”, гр. Козлодуй

1. Иванка Цветанова - безработна


 

СУ „Христо Ботев”, гр. Козлодуй

1. Диляна Върганова – педагогически съветник
2. Деница Каменова – педагогически съветник


ПГЯЕ „Игор Курчатов”, гр. Козлодуй

1. Наталия Ботева – педагогически съветник
2. Желя Димитрова – здравен медиатор


ОУ „Васил Априлов”, с. Хърлец

1. Елеонора Иванова – учител


ОУ „Христо Ботев”, с. Гложене

1. Дияна Попова – учител


 

ОУ „Св. св. Кирил и Методий”, с. Бутан

1. Биляна Михайлова – учител
2. Анелия Енчева – учител
3. Лилия Димитрова - родител

4. Аделина Николова - учител


Към МК БППМН

1. Мирослав Ангелов – занимава се с малолетни и непълнолетни с разгледани възпитателни дела по чл.13, ал. 1 от З БППМН и настанени в СПИ и ВУИ.
2. Мария Абарова – социален работник в ДСП.

Свързани страници:

  1. Основна рубрика: МЕСТНА КОМИСИЯ БППМН
  2. Членове на местната комисия
  3. Център за превантивна и възпитателна работа с деца
  4. Обществени възпитатели - Текуща страница
  5. Контакти
  6. План за дейността на МК БППМН
  7. Училищни комисии за БППМН
  8. Законодателство
  9. Консултативен кабинет по проблемите на детската личност

Търсене

COVID-19

Анкета

Резултати от анкета

Колко често посещавате сайта на Община Козлодуй?

Вие вече сте дали своя глас по този въпрос в анкетата!
Резултати :
Всеки ден :
41 % Complete (success)
Веднъж седмично :
16 % Complete (success)
Веднъж месечно, за да се ориентирам какво се случва :
9 % Complete (success)
Само когато имам нужда от информация :
34 % Complete (success)

УЧАСТВАТЕ ЛИ В БЛАГОТВОРИТЕЛНИ ИНИЦИАТИВИ?

Вие вече сте дали своя глас по този въпрос в анкетата!
Резултати :
Да, редовно, през цялата година :
58 % Complete (success)
Да, предимно по големи празници :
18 % Complete (success)
Не, имам друго виждане :
24 % Complete (success)

Харесва ли ви новата визия на сайта?

Вие вече сте дали своя глас по този въпрос в анкетата!
Резултати :
Да, определено :
56 % Complete (success)
Не особено :
41 % Complete (success)
Нямам мнение :
4 % Complete (success)

Банкова сметка на община Козлодуй

Facebook

 

GDPR

Проверка на данъчни задължения

Единен портал за електронни административни услуги

Оперативна програма Региони в растеж

Easy Pay

ePay.bg

Награди и отличия

Антикорупционен формуляр

Административен регистър

Комисия за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи