Обществени възпитатели

 

ОБЩЕСТВЕНИТЕ ВЪЗПИТАТЕЛИ, КОИТО ЩЕ РАБОТЯТ В МК БППМН ПРЕЗ 2017 Г.
Приети на заседание на Пленарния състав, 02.02.2016 г., гр. Козлодуй

 

НУ „Васил Левски”, гр. Козлодуй

1. Иванка Стоянова Цветанова - безработна


 

СУ „Христо Ботев”, гр. Козлодуй

1. Диляна Върганова– педагогически съветник
2. Маргаритка Антонова – учител


 

СУ „Св. св. Кирил и Методий”, гр. Козлодуй

1. Мария Енева – класен ръководител и учител в прогимназиален етап
2. Румяна Георгиева – бивша ученичка в училището, работила е като възпитател, живее в кв. „Янтра”, има влияние и умее успешно да общува с децата в квартала


 

ПГЯЕ „Игор Курчатов”, гр. Козлодуй

1. Емилия Костова – учител
2. Цветан Гунев – учител (в момента служител в ОбП „Комунална дейност”)


ОУ „Васил Априлов”, с. Хърлец

1. Елеонора Иванова – учител
2. Ивалина Тръпкова – безработна


ОУ „Христо Ботев”, с. Гложене

1. Дияна Попова – учител
2. Александър Георгиев – бивш служител в РУ - Козлодуй (в момента безработен)


 

ОУ „Св. св. Кирил и Методий”, с. Бутан

1. Биляна Михайлова – учител
2. Анелия Енчева – учител
3. Лилия Димитрова - родител


 

ПГСС „Христо Ботев”, с. Бутан

1. Аделина Николова – учител


 

Към МК БППМН

1. Мирослав Петров Ангелов – занимава се с малолетни и непълнолетни с разгледани възпитателни дела по чл.13, ал. 1 от З БППМН и настанени в СПИ и ВУИ.
2. Цветелина Росенова Петрова – психолог.

Търсене
УЧАСТВАТЕ ЛИ В БЛАГОТВОРИТЕЛНИ ИНИЦИАТИВИ?
facebook