Общински календар младежки дейности за 2020г.

 

ОБЩИНСКИ КАЛЕНДАР „МЛАДЕЖКИ ДЕЙНОСТИ” ЗА 2020 г.

 

1. Цели:

1.1. Пълноценно използване на свободното време чрез ефективното участие на младежите в обществения живот, в създаване на условия за разнообразни занимания на децата и младите хора, които да изградят у тях навици за водене на активен граждански и културен живот, чувство за отговорност, толерантност и умения за работа в екип. Изграждането на тези личностни качества са предпоставка за пълноценната им реализация в обществото. 

1.2. Възпитаване на нравствени и морални ценности, които са в основата за формиране мирогледа на съвременната младеж.

1.3. Провеждане на XIX Национална пролетна сесия на детските и младежки парламенти в гр. Козлодуй.

1.4. Продължаване активната дейност на Общински детски и младежки парламент /ОДМП/, Козлодуй. 

 

2. Дейности за изпълнение на целите:

ДАТА

МЕРОПРИЯТИЕ

МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ

ОРГАНИЗАТОР

01-03

Кариерно консултиране за ученици 9-11 клас:

Информационни срещи;

Психологически тестове за кариерно ориентиране

Младежки клуб, гр. Козлодуй

Община Козлодуй и ОДМП с подкрепата на ЦПЛР-ОДК, гр. Козлодуй

01-03

Сформиране на Доброволчески клуб

Младежки клуб, гр. Козлодуй

ОДМП с подкрепата на училищата

01

Участие в Национален конкурс за спонсорство на общински проект „Нестле за живей активно! 2019“ с цел промотиране движението, спорта и балансираното хранене в общината

Гр. София

Община Козлодуй, ОДМП,  Сдружение „СЪбитието Северозапад”

01-02.

Стартиране на Общински конкурс за презентация на тема: „От теб з@виси“ за намаляване на онлайн агресията в социалните мрежи и възможните подходи за противодействие

Училищата на

територията на общината

Община Козлодуй с подкрепата на училищата

02

 

Отбелязване на Международния ден за безопасен интернет, чрез провеждане на срещи-дискусии на ученици от 5-12 клас с представители от Специализирания сектор „Киберпрестъпност” на ГДБОП-МВР;

Награждаване на победителите в

Общинския конкурс за презентация на тема: „От теб з@виси”

 

ОДМП с подкрепата на Община Козлодуй

14.02

„Любов с гаранция”

Тематична шатра „Сексуално образование” с флаери, брошури и др.

Площад „Христо Ботев”, гр. Козлодуй

ОДМП с подкрепата на Община Козлодуй

03

Събитие на тема „Самозащита"-– лекция с демонстративни елементи с участие на представители на клуб  по Кикбокс „Златните момчета”

Гр. Козлодуй

ОДМП с подкрепата на Община Козлодуй

20.03

Отбелязване на Деня на щастието 

Тематична шатра „Щастието е…”, игра с въпроси, разпространение на флаери и брошури

Площад „Христо Ботев”, гр. Козлодуй

ОДМП с подкрепата на Община Козлодуй

21.03

Отбелязване на Международният ден на хората със синдром на Даун

Площад „Христо Ботев“, гр. Козлодуй

ОДМП с подкрепата на Община Козлодуй

03

Часът на Земята

Концерт от младежки банди с акустични инструменти и огнено шоу

Площад „Христо Ботев”, гр. Козлодуй

ОДМП с подкрепата на Община Козлодуй

ЦЛР „БАрака”, гр. Козлодуй

03

Обучителен модул за представители от ОДМП на тема „Доброволчество”

Младежки клуб, гр. Козлодуй

Община Козлодуй

04

Форум, посветен на грамотността

Училищата в община Козлодуй

Община Козлодуй с подкрепата на  учителите от Фондация „Заедно в час”

04

Панорама на образованието, професионалното ориентиране и реализиране в община Козлодуй

Площад „Христо Ботев”, гр. Козлодуй

Община Козлодуй с подкрепата на ОДМП.

10-12.04

 

Организиране и реализиране на XIX Национална пролетна сесия на детските и младежки парламенти  на тема: ”За кого, ако не за нас младите”

Гр. Козлодуй

ОДМП

Община Козлодуй

 

04

Седмица на детското и младежко участие и изкуствата

Провеждане на XVII-та Областна изложба „Ние децата” и X-та детско-юношеска фотоизложба „Птиците около нас”.

Празничен концерт –спектакъл на ВГ „Щуротреска” и групите на ЦПЛР-ОДК;

Авторски спектакъл  на ТТ „3/4”

НЧХП „Христо Ботев-1879”, гр. Козлодуй и ЦПЛР-ОДК, гр. Козлодуй

 

ЦПЛР-ОДК, гр. Козлодуй с подкрепата на Община Козлодуй

 

 

 

16.04

Заедно на Великден с децата с намалена възможност за социална адаптация в общината и ОДМП

Тематични работилнички в града и селата за изработване на великденски сувенири и боядисване на яйца

Гр. Козлодуй и населените места

ОДМП

9.05

Отбелязване на Деня на Европа

Тематична шатра – флаери и бодиарт на лица и ръце със знамената на държавите членки в ЕС. Представяне на кулинарни изделия от страните на ЕС

Площад „Христо Ботев”, гр. Козлодуй

ОДМП с подкрепата на ЦОП, гр. Козлодуй,Община Козлодуй, ЖенСъвет при „АЕЦ Козлодуй” ЕАД

05

Провеждане на седмица за пътна безопасност „Децата и безопасността на движението по пътищата”

Училищата на територията на общината

Община Козлодуй, училища

РУ-Козлодуй

05

Пети младежки фестивал „Шумът на реката”

Популяризиране спорта и здравословния начин на живот и добрите младежки постижения в областта на певческото и танцовото изкуство.

Творчески ателиета

„Ботев парк”,

гр. Козлодуй

ОДМП с подкрепата на Община Козлодуй

30.05-02.06

Участие в X-та Национална среща на детските и младежки праламенти и съвети в Р. България

гр. Враца

Община Козлодуй

ОДМП

1.06

Международен ден на детето

под надслов „Мама, татко и аз”

Площад

„Христо Ботев”,

гр. Козлодуй

Община Козлодуй

ОДМП, ЦПЛР-ОДК, ЦПВРД към МК БППМН социални услуги за деца, училища и детски градини

14.06

Ден на кръводаряването

Мобилен пункт за краводаряване

Гр. Козлодуй

ОДМП с подкрепата на Община Козлодуй и РЗИ - Враца

26.06

Международния ден за борба със злоупотребата и нелегалния трафик на наркотици.

Реализиране на събитие, свързано с темата

НЧХП „Христо Ботев-1879”, гр. Козлодуй

Община Козлодуй

МК БППМН, гр. Козлодуй

06-09

Лятно училище в ЦПВРД към МК БППМН с деца, които имат възпитателни дела

ЦПВРД към МК БППМН

Община Козлодуй и ЦПВРД към МК БППМН

12.08

Отбелязване на Международния ден на младежта

Реализиране на събитие, свързано с  тематиката

Площад „Христо Ботев”, гр. Козлодуй или Спортно-оздравителен комплекс – „АЕЦ Козлодуй” ЕАД, гр. Козлодуй

ОДМП с подкрепата на Община Козлодуй

09

Седмица за противопожарна безопасност

Детски градини на територията на общината,

Площад „Христо Ботев”, гр. Козлодуй

Община Козлодуй, РСПБЗН, гр. Козлодуй,

РСПБЗН при „АЕЦ Козлодуй” ЕАД, детски градини, ОДМП, гр. Козлодуй

11-13.09

Фестивал на занаятите и изкуствата

Ботев парк, гр. Козлодуй

Община Козлодуй с подкрепата на ОДМП,

Пенсионерски клубове

 

10

Еднодневно неформално обучение на членовете на ОДМП от НМФ на теми: „Презентацонни умения”, „Умения за изготвяне и попълване на документи за кандидатстване: мотивационно писмо, онлайн формуляри”

Младежки клуб, гр. Козлодуй

Община Козлодуй и ОДМП

12.10

12 октомври -

Ден на българската община

Община Козлодуй; съставни кметства      

Община Козлодуй

 

20.11

Годишна среща на Училищните парламенти

Обсъждане на тема, предварително определена от ОДМП

Определено от ОДМП

ОДМП със съдействието на Община Козлодуй и учебните заведения

1.12

Световен ден за борба срещу СПИН

Тематична шатра с флаери, брошури, игри и др.

Разпространение на тематични материали в училищата на територията на общината

Площад „Христо Ботев”, гр. Козлодуй

ОДМП с подкрепата на Община Козлодуй

 

5.12

Ден на доброволеца – популяризиране на доброволчеството в общиина Козлодуй

Площад „Христо Ботев”, гр. Козлодуй

ОДМП с подкрепата на Община Козлодуй

1-15.12

Коледно събитие за децата с намалена възможност за социална адаптация

гр. Козлодуй

 

ОДМП с подкрепата на Община Козлодуй, училища, социални институции

01-12

Закупуване на музикална колона – караоке, за озвучаване  на мероприятия, провеждани от ОДМП

Младежки клуб

 

01-12

Участие на младежи от 9 до 15 години в SPACE CAMP TURKEY за България - космически учебно-тренировъчен  лагер в гр. Измир, Турция

Учебно-тренировъчен лагер, гр. Измир, Турция

Община Козлодуй

01-12

Мамина градина

Месечни срещи с родители на деца на възраст от 0 до 3 години по различни тематики свързани с развитието и отглеждане на децата

Гр. Козлодуй

Община Козлодуй, младежки медиатор

01-12

„Любов за живот” –да даряваш живот под всякаква форма.    Беседи, събития по теми за репродуктивно здраве, донорство, осиновяване  и др.

 

Фондация „Искам Бебе”,

ОДМП, Община Козлодуй

 

01-12

Дейност на ОДМП

Дейности, свързани с организация и провеждане на регулярни заседания и работни срещи на ОДМП и участие на младежки представители на национални конференции, форуми, обучения

Община Козлодуй

ОДМП с подкрепата на  Община Козлодуй

01-12

Създаване на работилница за рециклирани картички за различни поводи

Гр. Козлодуй и населените места

ОДМП

Търсене
Колко често посещавате сайта на Община Козлодуй?
facebook