ЦПЛР

Наименование на общински центрове за подкрепа

Адрес

Директор

Телефон за контакти

Ел. поща

1.

Център  за подкрепа за личностно развитие-ОДК

гр. Козлодуй

ул. "Кирил и Методий" № 26

Татяна Спасова

 

0973/8 04 09  

odk_bumerang@abv.bg

Търсене
facebook
 
Колко често посещавате сайта на Община Козлодуй?