Комисия за защита от дискриминация

Комисия за защита на личните данни

Награда на херцога на Единбург

\"АЕЦ Козлодуй\" ЕАД

ДП РАО

Сметка за местни данъци и такси

Сметка за местни данъци и такси

 

IBAN с-ка  № BG84SOMB91308436541544 , банков код BIC – SOMBBGSF

ОБЩИНСКА БАНКА АД,  клон Козлодуй

 

 

Списък на използваните кодове за вид плащане за сметка 7311 “Разпределяеми приходи на местните бюджети” 

 

44 14 00 – Патентен данък, данък върху таксиметров превоз на пътници

 

44 21 00 – Данък върху недвижимите имоти и лихви върху данъка

 

44 22 00 – Данък върху наследствата

 

44 23 00 – Данък върху превозните средства и лихви върху данъка

 

44 24 00 – Такса битови отпадъци и лихви върху таксата

 

44 25 00 – Данък при придобиване на имущества по дарения и възмезден начин

 

44 28 00 – Туристически данък

 

44 34 00 – Други данъци и лихви върху тях

 

44 65 00 – Глоби

 

44 80 07  – Административни услуги

 

Плащане на данък недвижими имоти и такса битови отпадъци

Свързани страници:

 1. Основна рубрика: Местни данъци и такси
 2. Информация - стр. 2
 3. Размери на актуалните данъци
 4. Информация относно издаване на удостоверение за наличие или липса на задължение към община Козлодуй по ЗМДТ
 5. Информация относно издаване на удостоверение за наличие или липса на задължение към ТД на НАП по чл. 87, ал.6 от ДОПК
 6. Информация
 7. Важно за нотариусите
 8. Такса битови отпадъци – размер и начини на определянето и
 9. Услуги Местни данъци и такси
 10. Съобщения от МДТ
 11. Сметка за местни данъци и такси - Текуща страница
 12. В общинският бюджет постъпват следните местни данъци
 13. Приемане на декларации по ЗМДТ
 14. СРОКОВЕ ЗА ПЛАЩАНЕ НА МЕСТНИ ДАНЪЦИ ЗА 2020 г.

Търсене

COVID-19

Анкета

Резултати от анкета

Колко често посещавате сайта на Община Козлодуй?

Вие вече сте дали своя глас по този въпрос в анкетата!
Резултати :
Всеки ден :
41 % Complete (success)
Веднъж седмично :
16 % Complete (success)
Веднъж месечно, за да се ориентирам какво се случва :
9 % Complete (success)
Само когато имам нужда от информация :
34 % Complete (success)

УЧАСТВАТЕ ЛИ В БЛАГОТВОРИТЕЛНИ ИНИЦИАТИВИ?

Вие вече сте дали своя глас по този въпрос в анкетата!
Резултати :
Да, редовно, през цялата година :
58 % Complete (success)
Да, предимно по големи празници :
18 % Complete (success)
Не, имам друго виждане :
24 % Complete (success)

Харесва ли ви новата визия на сайта?

Вие вече сте дали своя глас по този въпрос в анкетата!
Резултати :
Да, определено :
56 % Complete (success)
Не особено :
41 % Complete (success)
Нямам мнение :
4 % Complete (success)

Банкова сметка на община Козлодуй

Facebook

 

GDPR

Проверка на данъчни задължения

Единен портал за електронни административни услуги

Оперативна програма Региони в растеж

Easy Pay

ePay.bg

Награди и отличия

Антикорупционен формуляр

Административен регистър

Комисия за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи