Комисия за защита от дискриминация

Комисия за защита на личните данни

Награда на херцога на Единбург

\"АЕЦ Козлодуй\" ЕАД

ДП РАО

В общинският бюджет постъпват следните местни данъци

В общинският бюджет постъпват следните местни данъци

 

1.    Данък върху недвижимите имоти
2.    Данък върху наследствата
3.    Данък върху даренията
4.    Данък при възмездно придобиване на имущества
5.    Данък върху превозните средства
6.    Патентен данък
7.    Туристически данък
8.    Други местни данъци, определени със закон 

Свързани страници:

 1. Основна рубрика: Местни данъци и такси
 2. Информация - стр. 2
 3. Размери на актуалните данъци
 4. Информация относно издаване на удостоверение за наличие или липса на задължение към община Козлодуй по ЗМДТ
 5. Информация относно издаване на удостоверение за наличие или липса на задължение към ТД на НАП по чл. 87, ал.6 от ДОПК
 6. Информация
 7. Важно за нотариусите
 8. Такса битови отпадъци – размер и начини на определянето и
 9. Услуги Местни данъци и такси
 10. Съобщения от МДТ
 11. Сметка за местни данъци и такси
 12. В общинският бюджет постъпват следните местни данъци - Текуща страница
 13. Приемане на декларации по ЗМДТ
 14. СРОКОВЕ ЗА ПЛАЩАНЕ НА МЕСТНИ ДАНЪЦИ ЗА 2020 г.

Търсене

COVID-19

Анкета

Резултати от анкета

Колко често посещавате сайта на Община Козлодуй?

Вие вече сте дали своя глас по този въпрос в анкетата!
Резултати :
Всеки ден :
41 % Complete (success)
Веднъж седмично :
16 % Complete (success)
Веднъж месечно, за да се ориентирам какво се случва :
9 % Complete (success)
Само когато имам нужда от информация :
34 % Complete (success)

УЧАСТВАТЕ ЛИ В БЛАГОТВОРИТЕЛНИ ИНИЦИАТИВИ?

Вие вече сте дали своя глас по този въпрос в анкетата!
Резултати :
Да, редовно, през цялата година :
58 % Complete (success)
Да, предимно по големи празници :
18 % Complete (success)
Не, имам друго виждане :
24 % Complete (success)

Харесва ли ви новата визия на сайта?

Вие вече сте дали своя глас по този въпрос в анкетата!
Резултати :
Да, определено :
56 % Complete (success)
Не особено :
41 % Complete (success)
Нямам мнение :
4 % Complete (success)

Банкова сметка на община Козлодуй

Facebook

 

GDPR

Проверка на данъчни задължения

Единен портал за електронни административни услуги

Оперативна програма Региони в растеж

Easy Pay

ePay.bg

Награди и отличия

Антикорупционен формуляр

Административен регистър

Комисия за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи