Регистър етажна собственост

 

Приложение № 1

към чл. 3 от ЗУЕС

РЕГИСТРАЦИОННА КАРТА

НА СГРАДА /ВХОД В РЕЖИМ НА ЕТАЖНА СОБСТВЕНОСТ, НАМИРАЩА СЕ  В ГР. КОЗЛОДУЙ, ЖК – 2А, БЛ. 73, ВХ. А

Област Враца; Община (Район) Козлодуй

       Регистрационен №: 13от 09.06.2017г.

I. ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ       

1.Идентификатор на сградата:  37798.512.343.1

2.Година на построяване: 1984 г.

3.Вид на строителната система: ЕПЖС

4.Брой етажи: 5, в т.ч.:

надземни 5, полуподземни  ,  подземни

5.Обща разгъната застроена площ на сградата: 1250(кв.м.)

6.Брой самостоятелни обекти в сградата: 16

 


Търсене
УЧАСТВАТЕ ЛИ В БЛАГОТВОРИТЕЛНИ ИНИЦИАТИВИ?
facebook