Състави на Постоянните комисии

 

ПОСТОЯННИ КОМИСИИ В ОБЩИНСКИ СЪВЕТ, КОЗЛОДУЙ
МАНДАТ 2019 – 2023 г.  

 

1. Постоянна комисия по бюджет, финанси и общинска собственост

1.

Драгомир Маринов  - председател 

2.

Симеон Симеонов  - заместник-председател 

3.

Емилиян Кузов  - член 

4.

Иван Гризанов  - член 

5.

Валентин Паньовски  - член 

2. Постоянна комисия по устройство на територията, строителство и жилищна политика

1.

Валентин Паньовски  - председател 

2.

Гълъбин Младенов  - заместник-председател 

3.

Даниела Цолова  - член 

4.

Дучко Петров  - член 

5.

Милен Сибинов  - член 

3. Постоянна комисия по икономическо развитие, инвестиции, европейски проекти и трудова заетост

1.

Симеон Симеонов  - председател 

2.

София Зайкова  - заместник-председател 

3.

Любомир Йотов  - член 

4.

Гълъбин Младенов  - член 

5.

Йордан Димитров  - член 

4. Постоянна комисия по здравеопазване и социални дейности

1.

Биляна Стояновска  - председател 

2.

Веселка Цветкова  - заместник-председател 

3.

Даниела Цолова  - член 

4.

Ангел Лалюв  - член 

5.

Мая Йонова  - член 

5. Постоянна комисия по законност, законосъобразност на актовете на ОбС и общинската администрация, спазване на обществения ред и безопасност на движението

1.

Светослав Спасов  - председател 

2.

Дучко Петров  - заместник-председател 

3.

Анатолий Абаров  - член 

4.

Иван Гризанов  - член 

5.

Драгомир Маринов - член 

6. Постоянна комисия по образование, култура, младежта, спорта и туризма, вероизповеданията и интеграция на малцинствените групи в обществото

1.

Мая Йонова  - председател 

2.

Ангел Лалюв  - заместник-председател 

3.

Анатолий Абаров  - член 

4.

Биляна Стояновска  - член 

5.

Светослав Спасов  - член 

7. Постоянна комисия по етика, молби, жалби и връзки с гражданското общество

1.

София Зайкова  - председател 

2.

Ангел Лалюв  - заместник-председател 

3.

Юлиян Тошев  - член 

4.

Драгомир Маринов  - член 

5.

Валентин Паньовски  - член 

8. Постоянна комисия по земеделие, горско стопанство и опазване на околната среда

1.

Любомир Йотов  - председател 

2.

Гълъбин Младенов  - заместник-председател 

3.

Емилиян Кузов  - член 

4.

Стефан Спасов  - член 

5.

Йордан Димитров  - член 
Търсене
facebook
 
УЧАСТВАТЕ ЛИ В БЛАГОТВОРИТЕЛНИ ИНИЦИАТИВИ?