Земеползване


pdfПроцедури по чл.37 в от ЗСПЗЗ за стопанската 2019/2020г. – Обява с график за провеждане на заседания на комисиите по чл.37 в, ал.1 от ЗСПЗЗ
pdfПроцедури по чл.37 в от ЗСПЗЗ за стопанската 2019/2020 г. – обява по чл.72, ал.4 от ППЗСПЗЗ
pdfСписък на свободните пасища, мери и ливади за ползване през 2019г.
pdfУказания по прилагане на чл. 37 б и чл. 37 в от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи и Глава седма „Ползване на земеделските земи” от Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи за стопанската 2018 – 2019г.
pdfПроцедури по чл. 37 в от ЗСПЗЗ за стопанската 2018/2019г.  – обява по чл. 72, ал. 4 от ППЗСПЗЗ
pdfСъобщение относно промени в Закона за собствеността и ползването на земеделските земи

pdfПротокол на комисията по чл.37 и, и чл.37 м от ЗСПЗЗ

pdf Списък на свободните пасища, мери и ливади за ползване през 2018г.

Заповеди полски пътища 2017 - 2018 година (RAR)

pdfПротокол на комисията по чл.37 от ЗСПЗЗ

pdfПриложение към протокол от 28.04.2017г. на комисията по чл.37и от ЗСПЗЗ

 

Търсене
УЧАСТВАТЕ ЛИ В БЛАГОТВОРИТЕЛНИ ИНИЦИАТИВИ?
facebook