Земеползване


pdfЗаповед № 83/03.08.2020 г. за определяне на комисия за землищата на територията на община Козлодуй
pdfЗаповед № 300/15.05.2020 г. за определяне периода за настъпване етап на „Восъчна зрялост” при посевите от житни култури
pdfОкончателен протокол във връзка с чл. 37и, ал. 6 от ЗСПЗЗ
pdfПротокол във връзка с чл. 37и, ал. 6 от ЗСПЗЗ
pdfОбщински мери и пасища по изтичащи договори – м. април 2020г.
pdfСписък на свободните пасища, мери и ливади за ползване през 2020г.
pdfПРАВИЛА за ползване на общинските мери, пасища и ливадите на територията на община Козлодуй
pdfЗаповед № 145/28.02.2020 г. за забрана пашата на селскостопански животни
pdfЗаповед № 19/30.01.2020 г. за определяне цена на имотите - полски пътища в землището на гр. Козлодуй за стопанска 2019/2020 година
pdfЗаповед № 21/30.01.2020 г. за определяне цена на имотите - полски пътища в землището на с. Хърлец за стопанска 2019/2020 година
pdfЗаповед № 18/30.01.2020 г. за определяне цена на имотите - полски пътища в землището на с. Гложене за стопанска 2019/2020 година
pdfЗаповед № 17/30.01.2020 г. за определяне цена на имотите - полски пътища в землището на с. Бутан за стопанска 2019/2020 година
pdfЗаповед № 20/30.01.2020 г. за определяне цена на имотите - полски пътища в землището на с. Крива бара за стопанска 2019/2020 година
pdfПроцедури по чл.37 в от ЗСПЗЗ за стопанската 2019/2020г. – Обява с график за провеждане на заседания на комисиите по чл.37 в, ал.1 от ЗСПЗЗ
pdfПроцедури по чл.37 в от ЗСПЗЗ за стопанската 2019/2020 г. – обява по чл.72, ал.4 от ППЗСПЗЗ
pdfСписък на свободните пасища, мери и ливади за ползване през 2019г.
pdfУказания по прилагане на чл. 37 б и чл. 37 в от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи и Глава седма „Ползване на земеделските земи” от Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи за стопанската 2018 – 2019г.
pdfПроцедури по чл. 37 в от ЗСПЗЗ за стопанската 2018/2019г.  – обява по чл. 72, ал. 4 от ППЗСПЗЗ
pdfСъобщение относно промени в Закона за собствеността и ползването на земеделските земи

pdfПротокол на комисията по чл.37 и, и чл.37 м от ЗСПЗЗ

pdf Списък на свободните пасища, мери и ливади за ползване през 2018г.

Заповеди полски пътища 2017 - 2018 година (RAR)

pdfПротокол на комисията по чл.37 от ЗСПЗЗ

pdfПриложение към протокол от 28.04.2017г. на комисията по чл.37и от ЗСПЗЗ

 

Търсене
facebook
 
УЧАСТВАТЕ ЛИ В БЛАГОТВОРИТЕЛНИ ИНИЦИАТИВИ?