Земеползване
pdf Заповед № 239/12.05.2021 г. за определяне периода за настъпване етап „Восъчна зрялост“ при посевите от житни култури
pdf Окончателен протокол във връзка с чл. 37и, ал. 6 от ЗСПЗЗ
pdf Протокол във връзка с чл. 37и, ал.6  от ЗСПЗЗ
pdf Правила за ползване на общински пасища,мери и ливади на територията на община Козлодуй
pdf Списък на свободните пасища, мери и ливади за ползване през 2021 г.
pdfЗаповед № 87/04.02.2021 г. за определяне цена на имотите-полски пътища в землището на гр. Козлодуй за стопанската 2020/2021 г.
pdfЗаповед № 89/04.02.2021 г. за определяне цена на имотите-полски пътища в землището на с. Хърлец за стопанската 2020/2021 г.
pdfЗаповед № 86/04.02.2021 г. за определяне цена на имотите-полски пътища в землището на с. Гложене за стопанската 2020/2021 г.
pdfЗаповед № 85/04.02.2021 г. за определяне цена на имотите-полски пътища в землището на с. Бутан за стопанската 2020/2021 г.
pdfЗаповед № 88/04.02.2021 г. за определяне цена на имотите-полски пътища в землището на с. Крива бара за стопанската 2020/2021 г.
pdfЗаповед № 57/05.02.2021 г. за забрана пашата на селскостопански животни
pdfЗаповед № 83/03.08.2020 г. за определяне на комисия за землищата на територията на община Козлодуй
pdfЗаповед № 300/15.05.2020 г. за определяне периода за настъпване етап на „Восъчна зрялост” при посевите от житни култури
pdfОкончателен протокол във връзка с чл. 37и, ал. 6 от ЗСПЗЗ
pdfПротокол във връзка с чл. 37и, ал. 6 от ЗСПЗЗ
pdfОбщински мери и пасища по изтичащи договори – м. април 2020г.
pdfСписък на свободните пасища, мери и ливади за ползване през 2020г.
pdfПРАВИЛА за ползване на общинските мери, пасища и ливадите на територията на община Козлодуй
pdfЗаповед № 145/28.02.2020 г. за забрана пашата на селскостопански животни
pdfЗаповед № 19/30.01.2020 г. за определяне цена на имотите - полски пътища в землището на гр. Козлодуй за стопанска 2019/2020 година
pdfЗаповед № 21/30.01.2020 г. за определяне цена на имотите - полски пътища в землището на с. Хърлец за стопанска 2019/2020 година
pdfЗаповед № 18/30.01.2020 г. за определяне цена на имотите - полски пътища в землището на с. Гложене за стопанска 2019/2020 година
pdfЗаповед № 17/30.01.2020 г. за определяне цена на имотите - полски пътища в землището на с. Бутан за стопанска 2019/2020 година
pdfЗаповед № 20/30.01.2020 г. за определяне цена на имотите - полски пътища в землището на с. Крива бара за стопанска 2019/2020 година
pdfПроцедури по чл.37 в от ЗСПЗЗ за стопанската 2019/2020г. – Обява с график за провеждане на заседания на комисиите по чл.37 в, ал.1 от ЗСПЗЗ
pdfПроцедури по чл.37 в от ЗСПЗЗ за стопанската 2019/2020 г. – обява по чл.72, ал.4 от ППЗСПЗЗ
pdfСписък на свободните пасища, мери и ливади за ползване през 2019г.
pdfУказания по прилагане на чл. 37 б и чл. 37 в от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи и Глава седма „Ползване на земеделските земи” от Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи за стопанската 2018 – 2019г.
pdfПроцедури по чл. 37 в от ЗСПЗЗ за стопанската 2018/2019г.  – обява по чл. 72, ал. 4 от ППЗСПЗЗ
pdfСъобщение относно промени в Закона за собствеността и ползването на земеделските земи

pdfПротокол на комисията по чл.37 и, и чл.37 м от ЗСПЗЗ

pdf Списък на свободните пасища, мери и ливади за ползване през 2018г.

Заповеди полски пътища 2017 - 2018 година (RAR)

pdfПротокол на комисията по чл.37 от ЗСПЗЗ

pdfПриложение към протокол от 28.04.2017г. на комисията по чл.37и от ЗСПЗЗ

 


Наименование Брой тегления
Заповед № 239/12.05.2021 г. за определяне периода за настъпване етап „Восъчна зрялост“ при посевите от житни култури 8 Изтегли
Окончателен протокол във връзка с чл. 37и, ал. 6 от ЗСПЗЗ 13 Изтегли
Протокол във връзка с чл. 37и, ал.6 от ЗСПЗЗ 26 Изтегли
Списък на свободните пасища, мери и ливади за ползване през 2021 г. 28 Изтегли
Правила за ползване на общински пасища,мери и ливади на територията на община Козлодуй 26 Изтегли
Заповед № 87/04.02.2021 г. за определяне цена на имотите-полски пътища в землището на гр. Козлодуй за стопанската 2020/2021 г. 93 Изтегли
Заповед № 89/04.02.2021 г. за определяне цена на имотите-полски пътища в землището на с. Хърлец за стопанската 2020/2021 г. 79 Изтегли
Заповед № 86/04.02.2021 г. за определяне цена на имотите-полски пътища в землището на с. Гложене за стопанската 2020/2021 г. 92 Изтегли
Заповед № 85/04.02.2021 г. за определяне цена на имотите-полски пътища в землището на с. Бутан за стопанската 2020/2021 г. 192 Изтегли
Заповед № 88/04.02.2021 г. за определяне цена на имотите-полски пътища в землището на с. Крива бара за стопанската 2020/2021 г. 71 Изтегли
Заповед № 57/05.02.2021 г. за забрана пашата на селскостопански животни 99 Изтегли
 1. Основна рубрика: Общинска собственост
 2. Заповед № 266 / 11.06.2013 г.
 3. Заповед № 544 / 28.11.2013 г.
 4. Заповед № 529 / 13.09.2016г.
 5. Заповед № 300 / 30.07.2014г.
 6. Заповед № 366 / 23.09.2014г.
 7. Заповед № 460 / 17.11.2014г.
 8. Заповед № 177 / 20.04.2015г.
 9. Заповед № 362 / 14.09.2015г.
 10. Заповед № 293 / 05.05.2016г.
 11. Земеползване - Текуща страница
 12. Заповед № 201 / 07.05.2013г.
 13. Заповед № 200 / 07.05.2013г.
 14. Заповеди на общинска собственост
 15. Програма за управление
 16. Регистър на сделките с общинска собственост
 17. Заповед № 530 / 13.09.2016г.
 18. Заповед № 531 / 13.09.2016г.
 19. Заповед № 709 / 21.11.2016г.
 20. Заповед № 710 / 21.11.2016г.
 21. Заповед № 711 / 21.11.2016г.
 22. Заповед № 175 / 07.03.2017г.
 23. Заповед № 176 / 08.03.2017г.
 24. Заповед № 177 / 08.03.2017г.
 25. Заповед № 323 / 26.04.2017г.
 26. Заповед № 405 / 13.06.2017г.
 27. Заповед № 310 / 11.05.2016г.
 28. Заповед № 311 / 11.05.2016г.
 29. Заповед № 312 / 11.05.2016г.
 30. Заповед № 313 / 11.05.2016г.
 31. Регистър на актовете на общинска собственост
 32. Заповед № 314 / 11.05.2016г.
 33. Заповед № 497 / 22.08.2016г.
 34. Заповед № 498 / 22.08.2016г.
 35. Заповед № 499 / 22.08.2016г.
 36. Заповед № 500 / 22.08.2016г.
 37. Заповед № 363 / 14.09.2015г.
 38. Заповед № 267 / 25.04.2016г.
 39. Заповед № 268 / 25.04.2016г.
 40. Заповед № 269 / 25.04.2016г.
 41. Заповед № 270 / 25.04.2016г.
 42. Заповед № 271 / 25.04.2016г.
 43. Заповед № 290 / 05.05.2016г.
 44. Заповед № 291 / 05.05.2016г.
 45. Заповед № 292 / 05.05.2016г.
 46. Заповед № 237 / 02.06.2015г.
 47. Заповед № 238 / 02.06.2015г.
 48. Заповед № 239 / 02.06.2015г.
 49. Заповед № 240 / 02.06.2015г.
 50. Заповед № 285 / 07.07.2015г.
 51. Заповед № 286 / 07.07.2015г.
 52. Заповед № 359 / 14.09.2015г.
 53. Заповед № 360 / 14.09.2015г.
 54. Заповед № 361 / 14.09.2015г.
 55. Заповед № 498 / 10.12.2014г.
 56. Заповед № 110 / 12.03.2015г.
 57. Заповед № 111 / 12.03.2015г.
 58. Заповед № 112 / 12.03.2015г.
 59. Заповед № 113 / 12.03.2015г.
 60. Заповед № 175 / 20.04.2015 г.
 61. Заповед № 173 / 20.04.2015 г.
 62. Заповед № 174 / 20.04.2015 г.
 63. Заповед № 176 / 20.04.2015 г.
 64. Заповед № 367 / 23.09.2014г.
 65. Заповед № 371 / 24.09.2014г.
 66. Заповед № 372 / 24.09.2014г.
 67. Заповед № 373 / 24.09.2014г.
 68. Заповед № 404 / 20.10.2014г.
 69. Заповед № 405 / 20.10.2014г.
 70. Заповед № 406 / 20.10.2014г.
 71. Заповед № 458 / 17.11.2014г.
 72. Заповед № 459 / 17.11.2014г.
 73. Заповед № 301 / 30.07.2014г.
 74. Заповед № 302 / 30.07.2014г.
 75. Заповед № 320 / 25.08.2014г.
 76. Заповед № 322 / 25.08.2014г.
 77. Заповед № 323 / 25.08.2014г.
 78. Заповед № 324 / 25.08.2014г.
 79. Заповед № 325 / 25.08.2014г.
 80. Заповед № 345 / 02.05.2014г.
 81. Заповед № 346 / 02.09.2014г.
 82. Заповед № 545 / 28.11.2013 г.
 83. Заповед № 546 / 28.11.2013 г.
 84. Заповед № 182 / 07.05.2014г.
 85. Заповед № 184 / 07.05.2014г.
 86. Заповед № 224 / 27.05.2014г.
 87. Заповед № 226 / 27.05.2014г.
 88. Заповед № 299 / 30.07.2014г.
 89. Заповед № 248 / 09.06.2014г.
 90. Заповед № 272 / 25.06.2014г.
 91. Заповед № 267 / 11.06.2013 г.
 92. Заповед № 270 / 14.06.2013 г.
 93. Заповед № 271 / 14.06.2013 г.
 94. Заповед № 272 / 14.06.2013 г.
 95. Заповед № 388 / 09.09.2013 г.
 96. Заповед № 389 / 09.09.2013 г.
 97. Заповед № 390 / 09.09.2013 г.
 98. Заповед № 391 / 09.09.2013 г.
 99. Заповед № 543 / 28.11.2013 г.
 100. Заповед № 215 / 15.05.2013 г.
 101. Заповед № 216 / 15.05.2013 г.
 102. Заповед № 217 / 15.05. 2013 г.
 103. Стратегия за управление
 104. Заповед № 264 / 11.06.2013 г.
 105. Заповед № 265 / 11.06.2013 г.
 106. Жилищно настаняване

Търсене

Резултати от анкета

Колко често ползвате услугите на Общинска администрация?

Вие вече сте дали своя глас по този въпрос в анкетата!
Резултати :
Всеки месец :
0 % Complete (success)
Няколко пъти годишно :
100 % Complete (success)
Един-два пъти годишно :
0 % Complete (success)

Какво е отношението на служителите, които Ви обслужват?

Вие вече сте дали своя глас по този въпрос в анкетата!
Резултати :
Вежливо/учтиво :
100 % Complete (success)
Формално :
0 % Complete (success)
Грубо :
0 % Complete (success)

В каква степен получавате нужната Ви информация?

Вие вече сте дали своя глас по този въпрос в анкетата!
Резултати :
Напълно :
100 % Complete (success)
Отчасти :
0 % Complete (success)
Не мога да преценя :
0 % Complete (success)

Facebook

 

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи