Стратегия за управление

 
pdfСТРАТЕГИЯ  ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ ЗА ПЕРИОДА 2020 – 2023 г. 
pdfСТРАТЕГИЯ
  ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ ЗА ПЕРИОДА 2016 – 2019 г.


 

pdfСТРАТЕГИЯ  ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ ЗА ПЕРИОДА 2012 – 2015 г.

Търсене
Колко често посещавате сайта на Община Козлодуй?
facebook