Комисия за защита от дискриминация

Комисия за защита на личните данни

Награда на херцога на Единбург

"АЕЦ Козлодуй" ЕАД

ДП РАО

Информация, класифицирана като служебна тайна

 

 

Списък
на категориите информация създавана, обработвана и съхранявана в Община Козлодуй, подлежащи на квалификация като „Служебна тайна” 2017 г.

 
 

1. Информация, свързана с отсрочването от повикване във Въоръжените сили при мобилизация на резервисти и техника, ако тя не изисква по- висока степен на класификация, съгласно чл.43, ал 1 и ал 2 от Закона за отбраната и въоражените сили на РБългария.
 
- Заявки и отчети за отсрочване от повикване във въоръжените сили на офицери, сержанти и войници от резерва и на техника от Националното стопанство отнасящи се за отделни търговски дружества и организации.
- Заповеди, разпореждания и указания по планирането, организацията на дейностите свързани с отбранително-мобилизационната подготовка на отделните търговски дружества, организации и други, несъдържащи информация представляваща държавна тайна.
 
 
2. Информация, свързана със чл.2 от Закона за защита на личните данни.
 
- Обработването от гл. специалист ”Човешки ресурси” лични данни на служителите от администрация.
 
 
3. Информация, свързана с дейността на Общинския съвет по сигурността съгласно чл.44, ал 3 и ал 4 от Закона за отбраната и въоражените сили на РБългария.

- Заповеди за поименния състав на общинския съвет по сигурността и темите в годишния план за заседанията на съвета не включващи въпроси, чието съдържание представлява държавна тайна.
- Данни за вида, възможностите и схемата на сигнално-охранителната инсталация в сградите на общинския администрация.

 

Изготвил:
Виолета Илиева – служител по сигурността на информацията и ОМП община Козлодуй


Търсене

COVID-19

Анкета

Резултати от анкета

Колко често ползвате услугите на Общинска администрация?

Вие вече сте дали своя глас по този въпрос в анкетата!
Резултати :
Всеки месец :
0 % Complete (success)
Няколко пъти годишно :
100 % Complete (success)
Един-два пъти годишно :
0 % Complete (success)

Какво е отношението на служителите, които Ви обслужват?

Вие вече сте дали своя глас по този въпрос в анкетата!
Резултати :
Вежливо/учтиво :
100 % Complete (success)
Формално :
0 % Complete (success)
Грубо :
0 % Complete (success)

В каква степен получавате нужната Ви информация?

Вие вече сте дали своя глас по този въпрос в анкетата!
Резултати :
Напълно :
100 % Complete (success)
Отчасти :
0 % Complete (success)
Не мога да преценя :
0 % Complete (success)

Банкова сметка на община Козлодуй

Facebook

 

GDPR

Проверка на данъчни задължения

Единен портал за електронни административни услуги

Оперативна програма Региони в растеж

Easy Pay

ePay.bg

Награди и отличия

Антикорупционен формуляр

Административен регистър

Комисия за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи